Sökning: "Viktor Jonasson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Viktor Jonasson.

 1. 1. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 2. 2. Visuella nyheter: en studie av interaktiva nyheter på mobilen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Användarinteraktion; Berättelse; Datavisualisering; Grafisk design; Interaktivitet; Visuell journalistik; Visuella nyheter;

  Sammanfattning : This thesis studies visual news articles on mobile devices and specifically the use of interactive elements. In this emerging class of articles the reader is invited to be the co-creator and an active part crafting the story. LÄS MER

 3. 3. Är grönt verkligen lönt? -En empirisk studie om effekten på riskjusterade avkastningar av att investera i miljövänliga bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Lundberg; Max Jonasson Blank; [2019]
  Nyckelord :Sharpekvot; Jensens Alfa; Sortinokvot; Miljö; Riskjusterade avkastningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether investing in environmentally friendly companies has a positive effect on risk-adjusted returns. We construct two portfolios: one portfolio consists of the 100 highest ranked companies from Newsweek’s yearly green rankings from 2017, and one portfolio consists of 122 companies that 2018 are blacklisted for environmental reasons by four asset managers: Nordea, Statens pensjonsfond Norge, Folksam and Sjunde AP-fonden. LÄS MER

 4. 4. Ny teknik för att förhindra korrosion av metaller i havsvatten

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :VIKTOR WALL ENGSTRÖM; LORENA IDELMAR HUBER; SARA JONASSON; LISA LATORRE; KATHERINE MUWEKE; [2016]
  Nyckelord :korrosion; korrosionsskydd; mikrobiellt elektrokemiskt system; elektrokemi; potential; sediment; armeringsjärn; cement;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Styrtransmission för bandfordon

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Pontus Jonasson; Viktor Lassila; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to construct a steering transmission, for a trackedvehicle, containing two hydraulic circuits which are connected. The steeringtransmission should be mechanical to avoid steer-by-wire. LÄS MER