Sökning: "Knutby församling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Knutby församling.

 1. 1. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 2. 2. Knutby – två sidor av samma mynt : en socialkonstruktivistisk analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Johanna Gunnarson; [2005]
  Nyckelord :Religiös församling; Sekt; Avhoppare; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa likheter och skillnader i medlemmars kontra avhoppares bild av Knutbyförsamlingen. Forskningsproblemet var motsättningen som finns mellan medlem-mars och avhoppares bild av församlingen. LÄS MER

 3. 3. "Det är mycket vanligt att sekter exploaterar sexualiteten"

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Pär Danielsson; [2005]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Knutby; församling; pastor; barnflicka; Kristi brud; medier; diskurs; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Händelserna i Knutby 2004 har nog inte undgått någon. En kvinna i Knutbyförsamlingen sköts till döds och en man inom densamma skottskadades svårt. Även gärningsmannen tillhörde församlingen. LÄS MER