Sökning: "TVÄRVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet TVÄRVETENSKAP.

 1. 1. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Dricksvattenhantering involverar flera aktörer från olika yrken från olika discipliner över flera skalor inom den svenska offentliga sektorn. Det involverar också enskilda konsumenter inom kontinuerligt växande samhällen. Utöver detta står dagens råvattenintäkter inför växande utmaningar som en konsekvens av klimatförändringen. LÄS MER

 2. 2. Ny användning för bränneri vid Ovesholms slott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Max Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Kulturhistoriska värden; byggnadstekniska brister; nya användningsområden; restaurering; multidisciplinär tvärvetenskap; litteraturstudie; fältstudie; murverk;

  Sammanfattning : Allt fler äldre byggnader med varierande kulturhistoriska värden går sakta men säkert ett ovisst öde till mötes. Byggnaderna kanske inte längre tjänar något syfte och blir med tiden en börda i form av att vara ekonomiskt ogynnsamma eftersom de endast kräver olika former av underhåll och inte genererar någon inkomst tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Rum och kropp, kropp och rum : Om att beröra och bli berörd av den byggda formen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Hallencreutz; [2021]
  Nyckelord :Space; place; body; atmosphere; phenomenology; embodiment; transactionality; Kropp; rum; plats; atmosfär; fenomenologi; embodiment; transaktionalitet; tvärvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of body and space, respectively as well as of the interaction that occurs between the two. The study is mainly written within the discourse of embodiment and phenomenology, primarily building upon the works of Juhani Pallasmaa and Maurice Merleau-Ponty. LÄS MER

 4. 4. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 5. 5. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

  Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER