Sökning: "TVÄRVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet TVÄRVETENSKAP.

 1. 1. Kollega eller konkurrent? : En enkätstudie om beskrivande radiografers yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Narvesjö; Cajsa Björnström; [2019]
  Nyckelord :beskrivande radiograf; röntgensjuksköterska; bildgranskning; upplevelser; tvärvetenskap; kompetensöverföring; radiologi;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin gör att röntgensjuksköterskor ständigt ställs inför nya tekniska utmaningar. Rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård, men trots det saknas möjligheten till kompetensutveckling i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Det lokala kornet som matarv : En studie i kornets förändrade roll i området Höga Kusten genom ett tvärvetenskapligt arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Johanna Dyrén; My Karlgren Björkland; [2017]
  Nyckelord :gastronomi; historia; arkeologi; klimat; terroir och tvärvetenskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka kornets roll som råvara och livsmedel i Höga Kusten ur ett gastronomiskt, agrarhistoriskt och arkeologiskt perspektiv som underlag till framtida forskning. Ett tvärvetenskapligt ramverk som innefattat de tre nämnda ämnena har använts. LÄS MER

 3. 3. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Thomas Neijman; [2017]
  Nyckelord :Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

  Sammanfattning : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. LÄS MER

 4. 4. Familjen i samtiden : En studie av konstruktionen av familjeideal i Jonathan Franzens roman Frihet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Åsalill Andersson; [2016]
  Nyckelord :Franzen; Frihet; familjeideal; intersektionalitet; kritisk diskursanalys; tvärvetenskap; Fairclough; de los Reyes och Mulinari; Skeggs; Dyer; Connell;

  Sammanfattning : In 2011 the Swedish translation of Jonathan Franzen's novel Freedom was published in Sweden. The novel tells the story of a middle class family, their relatives and friends, set within a context of political events. As well as in the US, the novel was soon praised by Swedish critics as a generation novel, that illustrates "the way we live now". LÄS MER

 5. 5. Filmmediets konstfullhet i backspegeln : En medieestetisk diskussion med utgångspunkt i filmpropositionsdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :aesthetics; archival value; art; art philosophy; art value; Bertolt Brecht; cult ritual; culture; culture industry; discourse; discourse analysis; film industry; film medium; film politics; government bill on film; Harry Schein; history of ideas; ideology; interdisciplinary; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; Marxism; media aesthetics; media history; Michel Foucault; ontology; press debate; realpolitik; socialist culture; social ritual; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin; working-class movement; work of art; arbetarrörelsen; arkivvärde; borgerlighet; Bertolt Brecht; diskurs; diskursanalys; estetik; filmavtal; filmbransch; filmmediet; filmpolitik; filmproposition; filmreform; Harry Schein; idéhistoria; ideologi; konst; konstfilosofi; konstfrämjande; konstperspektiv; konstupplevelsen; konstverk; konstvärde; kultritual; kultur; kulturindustri; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; marxism; medieestetik; mediehistoria; Michel Foucault; ontologi; pressdebatt; realpolitik; socialistisk kultur; socialritual; tvärvetenskap; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som inleddes mars 2016.Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. LÄS MER