Sökning: "sustainability science"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade orden sustainability science.

 1. 1. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Background: Processing and resource extraction has a huge impact on the biological diversity.The fashion industry requires a lot of resources and has a big negative impact on both humansand the environment. Fast fashion developed in the beginning of the 1990s as a way to speedup the production and to quickly get new trends out on the market. LÄS MER

 3. 3. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 4. 4. Gamifying Social Media for Users on Sustainability-A design science research for social media platforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Zizhou Qiu; Ye Zheng; Jinmeng Xu; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Social media; Gamification; Design Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : At present, social media platforms pay more and more attention to convey sustainable concepts to users, and at the same time, gamification is a popular interaction approach to attract users, then the purpose of this research is to explore how to leverage gamification into social media to make users sustainable, and the target audiences are the enterprises of social media. The entire study is a design science research covering the questionnaire survey and interviews, this is devoted to formulating an artifact to solve the problem in this study. LÄS MER

 5. 5. A new age in seafaring? Analysing the Dutch approach to incentivise a zero carbon fleet

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Suzanne Oostdam; [2021]
  Nyckelord :environmental policy; policy effectiveness; sustainable shipping; ecological modernisation theory; sustainability science; the Netherlands; Social Sciences;

  Sammanfattning : Contributing 3% of global annual carbon emissions, the shipping sector has to do its part to keep the global temperature under the maximum increase of 2°C. To fulfil this target, the Netherlands conceived the ‘Green Deal on Maritime and Inland Shipping and Ports’ in 2019. LÄS MER