Sökning: "sustainability science"

Visar resultat 1 - 5 av 522 uppsatser innehållade orden sustainability science.

 1. 1. Putting all the sustainable development eggs in the private sector basket : An investigation into hegemonic struggle in the Danish development community over increasing private sector-driven development

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Louise Maria Skotte Møller; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Development Finance; Private Sector-Driven Development; Civil Society; Critical Discourse Analysis; Hegemony; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : How sustainable development (SD) is envisioned, practiced and financed is a crucial question today. In Denmark, the former government introduced private sector-driven development (PSDD) at the heart of Danish development cooperation. LÄS MER

 2. 2. Traditions challenged by transitional change : A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Björn Stigson; [2020]
  Nyckelord :Working life science; Work without boundaries; Concept of work; Ontology of work; Dukha; Reindeer Herding; Pastoralism; Gränslöst arbete; Arbetsvetenskap; Nomadism; Arbete; Dukha; Renskötsel;

  Sammanfattning : The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 5. 5. Styrande idéer om social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Sveriges kommuner; Bostadspolitik; Bostadsförsörjning; Idéanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with an idea analysis of the Swedish municipalities' tools for housing provision as a case of housing policy. This study has focused on analyzing contemporary ideas on social sustainability by conducting a descriptive idea analysis of different municipalities' ideas on Social sustainability. LÄS MER