Sökning: "Climate impact"

Visar resultat 1 - 5 av 2163 uppsatser innehållade orden Climate impact.

 1. 1. THE EDUCATION EFFECT – GENERATIONAL DIFFERENCES IN DISGUISE? A longitudinal comparative study examining reasons for the liberalizing effect of education on socio-cultural attitudes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2021-07-20]
  Nyckelord :education; socio-cultural attitudes; generations; socialization; comparative;

  Sammanfattning : The rise of a socio-cultural political dimension in post-industrial societies has substantially changed former patterns of political conflicts. Prior research has established that the level of education is the most predictive characteristic for different individual positions within this value-based dimension. LÄS MER

 2. 2. TOWARDS SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT - Key factors on consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gökay Cinar; [2021-07-14]
  Nyckelord :Sustainable Road Transport; Electric Vehicle; Sweden; Rational Choice Theory; Multi-level Perspective Framework;

  Sammanfattning : This study aims to explore and understand key factors that influence consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden. As the world is facing the climate change reality, many initiatives are taking place in various sectors in different countries to tackle climate change. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomiska och Demografiska Faktorers Påverkan på Adoptering av Miljösubventioner - En Studie om Adoptionen av Ladda-Hemma-Stödet i Sverige mellan 2018 och 2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Filip Eklund; Oscar Thornander; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flertalet studier har visat på en förändring i jordens klimat på grund av människors levnadssätt. En av de aktiviteterna som påverkar klimatet substantiellt är användningen av fordon drivna av fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 5. 5. Seaweed with several benefits A qualitative study about companies’ interest in an environmental project of seaweed cultivations and important factors to consider when formulating a sustainable value proposition of the concept.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Lovisa Rogbring; [2021-06-30]
  Nyckelord :Environmental project; Seaweed cultivation; Kelp; Saccharina latissima; Climate change mitigation; Carbon offsetting; Eutrophication mitigation.;

  Sammanfattning : Climate change calls for urgent responsibility, not at least from companies, and limitingactivities is vital to not suppress Earth's systems. Carbon offsetting is a short-term solutionused by companies to lower its environmental impact, but new innovations are needed.Multiple researchers have stated several environmental benefits with seaweed, e.g. LÄS MER