Sökning: "psychic symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden psychic symptoms.

 1. 1. Musiken för ungdomar : En fenomenologisk studie om musikens påverkan på ungdomars mående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Julia Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Music; wellbeing; psychosomatic symptoms; psychic symptoms; feelings.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out what effect and meaning the youths’ describe that  music has for their wellbeing. The idea is to examine how students studying music at the esthetic program describe that they perceive that practicing music and listening to different types of music affect their wellbeing, with focus on psychosomatic and psychic symptoms. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med Systemisk lupus erythematosus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Göransson; Rasmus Eltén; [2016]
  Nyckelord :Upplevelser; känslor; omvårdnad; Systemisk lupus erythematosus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper friska celler, vävnader och organ. Varför patienter får SLE är ännu inte helt klarlagt. Det finns inget botemedel mot sjukdomen och den är svår att diagnostisera. Det finns endast medicin som används för att lindra symtom. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers symptom i livets slutskede utifrån den palliativa vårdens helhetssyn : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ljiljana Matkovic; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Terminal care; Elderly patient’s needs; Elderly patient’s symptoms; Palliativ vård; Slutet av livet; Den äldre patientens behov; Den äldres patients symptom.;

  Sammanfattning : Ca 1.6 miljoner människor i Sverige är 65 år gamla eller äldre. Äldre människor insjuknar i olika sjukdomar som har olika sjukdomsförlopp men själva dödsförloppet är tämligen det samma trots diagnos. När sjukdom inte kan botas blir all vård och behandling som ges lindrande - palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att misstänka barnmisshandel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Cecilia Magnusson; Linda Warlin; [2015]
  Nyckelord :Child abuse; experience; education; identify; nursing; Barnmisshandel; erfarenhet; utbildning; identifiera; omvårdnad;

  Sammanfattning : Thousands of children are abused each year in Sweden. Those children may be harmed physically or psychologically, and it often leads to psychic and emotional damage. This provides consequences both for the individual and for the society. Under Swedish law, the nurse is obligated to report suspected child abuse. LÄS MER

 5. 5. "Ibland hjälper han mig mer än vad alla ni i personalen gör." : Hur djur i vården påverkar välbefinnandet hos personer med långvarig ohälsa. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Filippa Wikström; Agnes Möller; [2013]
  Nyckelord :Animal-assisted intervention; Animal-assisted activity; Animal-assisted therapy; Equine-assisted therapy; Long-term illness; Well-being; Djurunderstödd intervention; Djurunderstödd aktivitet; Djurunderstödd terapi; Hästunderstödd terapi; Långvarig ohälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Background: Animals have been shown to have a positive effect on people. The nursing science approach says that a person can experience well-being despite illness. The positive attributes of animals can be used in health care to help ill people experience well-being. LÄS MER