Sökning: "blandad metod"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden blandad metod.

 1. 1. Klimatrubrikens påverkan på läsarens intresse : En kvantitativ och kvalitativ analys om vad för klimatrubriker ungdomar tenderar att lockas av

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fabian Sand Igelström; Loke Johansson; [2024]
  Nyckelord :Rubriker; klimatförändring; blandad metod; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify what kind of climate headlines that people aged 18 to 25 think are most interesting and attractive. The theoretical framework used in the essay is framing theory and relevance theory. Framing theory is used to understand how journalists think when they form a headline. LÄS MER

 2. 2. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 3. 3. Är det någon som bryr sig? : En studie av hur autonomi, kompetens och tillhörighet påverkar motivation och arbetsprestation hos högskolelärare och yrkesidrottstränare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Sanfridsson; Lina Tollsten; [2024]
  Nyckelord :Self-determination theory; Autonomy; Competence; Relatedness; Leadership; Motivation; Självbestämmandeteorin; autonomi; kompetens; tillhörighet; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Titel: Är det någon som bryr sig? - En studie av hur autonomi, kompetens och tillhörighet påverkar motivation och arbetsprestation hos högskolelärare och yrkesidrottstränare   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Jakob Sanfridsson och Lina Tollsten   Handledare: Monika Wallmon   Datum: 2024, januari   Syfte: Att undersöka och analysera motivationsfaktorer hos högskolelärare och yrkesidrottstränare, utifrån självbestämmandeteorin. Genom att identifiera likheter och skillnader i motivationsdrivkrafter för dessa två grupper, ämnar studien bidra till en djupare förståelse av hur olika faktorer påverkar motivationen inom olika yrkesområden. LÄS MER

 4. 4. The evolution of wetland restoration policy - A case study of Kristianstad Vattenrike

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Alexander Palmér; [2024]
  Nyckelord :Wetlands; Kristianstads Vattenrike; Collective action; Social norms; Policy attributes; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Wetlands are vital for biodiversity, socio-ecological systems, and carbon sequestration, but they present a complex challenge in crafting effective conservation policies. This study investigates a successful case of wetland conservation policy, focusing on the notable achievements of Kristianstad Vattenrike. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter avslutad bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Beberlly Verdezoto Barros; Katrina Curacha; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; Sexual health; Experience and treatment; Bröstcancer; Sexuel hälsa; Upplevelse och behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Statistiken visar att överlevnadschansen för kvinnor som får diagnosen bröstcancer idag är högre än tidigare. Detta beror på förbättrade diagnostiska metoder och effektivare behandlingsmöjligheter. LÄS MER