Sökning: "Agriculture and Food Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Agriculture and Food Sciences.

 1. 1. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 2. 2. Effects of Microwave and Enzyme Treatments on the Softness of Barley Kernels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ilias Nikolakakis; [2020]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The present master thesis was performed in cooperation with the company “Aventure AB”. The company’s R&D department envisioned a new yoghurt-based product able to decrease the blood glucose levels after a meal. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter till salu? En diskursanalys av Fairtrade Internationals användning av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alma Pripp; [2020]
  Nyckelord :Fairtrade; mänskliga rättigheter; Human Rights Based Approach; skyldighetsbärare; aktör; webbsida; konsumenter; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2020]
  Nyckelord :Indien; Bönder; Klimat; Kapaciteter; Mänskliga Rättigheter; Human Security; Narrativ; Fattigdom; Självmord; Maharashtra. India; Farmers; Capacities; Climate; Human Rights; Narratives; Poverty; Suicide; Maharashtra.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. LÄS MER

 5. 5. Värdet av örtrika kantzoner i jordbruket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Ecosystem services; pollination; biological pest control; economic value; agriculture; flower margin; grass margin.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Within the agricultural landscape, food production has been rendered more efficient through mechanization and the use of pesticides and fertilisers. These developments has had a negative impact on the biodiversity and the ecosystem services that a high biodiversity contributes to. LÄS MER