Sökning: "Agriculture and Food Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden Agriculture and Food Sciences.

 1. 1. Hälsoeffekter av en klimatskatt på nötkött i Sverige - En analys av påverkan på förekomsten av kolorektalcancer i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nils Malmström; [2019]
  Nyckelord :Rött kött Processat kött Kolorektalcancer Klimatskatt; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Consumption of red and processed meat has been found to effect human health and especially the occurrence of colorectal cancer. At the same time cattle farming and production of beef have been shown to severely effect the environment and particularly the climate. LÄS MER

 2. 2. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 3. 3. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 4. 4. Optimization of Protein Recovery from Rapeseed Press Cake

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Cecilia Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Due to the world’s growing population and an increase in food demand, new innovative food products need to be developed to maximize the use of limited farmland. Because of global warming and the fact that plant based products generate less greenhouse gases than meat based products, research should focus on new plant-based protein sources. LÄS MER

 5. 5. Exploring the product development process of a dairy based UHT drink A public-private partnership targeting the Base of Pyramid market in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Elena Gabriela Araujo Soto; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Base of Pyramid; Food Product Development; Zambia; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this study was exploring the product development process of a dairy- based drink which was co-created within a public-private partnership approach for Base of Pyramid (BoP) consumers in Zambia. An exploratory case-study research design was selected. LÄS MER