Sökning: "Startups"

Visar resultat 1 - 5 av 464 uppsatser innehållade ordet Startups.

 1. 1. Venturing Through Economic Disruptions An In-Depth Analysis of Early-Stage Venture Capital in Sweden and Strategic Guidelines for Startup Success in Economic Challenging Times

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Lundgren; Felicia Muukka; Frida Sandgren; [2024-03-07]
  Nyckelord :Early-stage venture capital; entrepreneurship; investment decisions; economic disruption; startups;

  Sammanfattning : This thesis thoroughly investigates the impact of economic disruptions from 2019 to 2023 on early-stage venture capital in Sweden. It focuses on shifts in investment decisions during financial disruptions, aiming to clarify how economic fluctuations influences investors' decision-making. LÄS MER

 2. 2. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
  Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

  Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Internationalisering genom en företagsinkubator : En undersökning av svenska startups inom en expansiv rymdindustri och deras syn på internationaliseringsmöjligheter genom en företagsinkubator

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Öskog; Carl Lidåker; [2024]
  Nyckelord :Internationellt entreprenörskap; internationalisering; rymdindustri; företagsinkubatorer; nätverk; strategiska nätverk; Born Global;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka internationaliseringsstrategier för svenska startups inom den expansiva rymdindustrin, specifikt internationalisering genom branschspecifika företagsinkubatorer, med fokus på den Europeiska Rymdorganisationens Företagsinkubator, ESA BIC. Forskningsmetodiken innefattar genomförandet av semistrukturerade intervjuer med deltagare som representerar ledningen för fyra svenska entreprenörsledda företag inom rymdindustrin, där de får möjlighet att utveckla sina tankar kring företagets internationaliseringsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Reputation Management in a Digital Age : How start-ups control their online reputation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fanny Jacobsson; Lo Meh Paw; [2024]
  Nyckelord :Online Reputation Management; Brand Equity; Startups; Image;

  Sammanfattning : Background: With digitalization, the increased use of the World Wide Web and social media combined with the aware and engaged costumer, the conditions of reputation management are also evolving (Beal & Strauss, 2008; Jones et al., 2009). LÄS MER

 5. 5. Revising Technology Strategies In The High-Tech Electric Vehicle Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; [2024]
  Nyckelord :EV charging industry; Electric vehicles; Electric Road System; Stationary Charging Station; Dynamic Charging Station; Elonroad.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master’s thesis investigates the development and suggestion of a model for adapting and revising the technology strategies concerning Stationary Charging Stations (SCS), based on insights from relevant markets and stakeholders. This study particularly focuses on High-Tech Stationary Charging Stations in the Electric Vehicle (EV) charging industry, emphasizing Elonroad’s new Stationary Charging Station (SCS) technology. LÄS MER