Sökning: "redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 3602 uppsatser innehållade ordet redovisning.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 3. 3. "Wake up and smell the CSRD" Framing strategies employed by the Big 4 on discourse about CSRD

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Morten Younie; Oskar Benson; [2024]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Accounting; CSRD; Big 4 Accounting Firms; Non Financial Reporting;

  Sammanfattning : With the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) coming into effect in the EU, a significant number of companies will be subjected to unprecedented non-financial reporting requirements. The Big 4 accounting firms (Deloitte, PwC, EY, KPMG) are important providers of sustainability assurance and, more generally, act as the allies of firms in both the political and corporate fields. LÄS MER

 4. 4. Beyond the Bonus Check: A qualitative study unraveling the complexities of employee motivation in a PFP environment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olivia Thomsson; Tindra Sturk; [2024]
  Nyckelord :Performance management; Pay-for-Performance; Bonus systems; Motivation; Expectancy Theory;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative single-case study of employee motivation in a PFP environment within a Swedish business unit of one of the world's largest project development- and construction companies. The aim is to investigate how employees perceive and experience the impact of a PFP bonus system on their motivation. LÄS MER

 5. 5. Doing Well by Doing Good - a Pipe Dream or Reality?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Marcus Wästlund; Marcus Delaoglou; [2024]
  Nyckelord :Private Equity; Acquisition Process; ESG; Cognitive Frames; Frame Tactics;

  Sammanfattning : Abstract: Prior research lacks definitive proof of ESG's impact on profitability, yet there's an increased demand for sustainable investments in private equity. This study investigates how private equity firms navigate ESG and financial considerations in their investments. LÄS MER