Sökning: "redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 3396 uppsatser innehållade ordet redovisning.

 1. 1. Varför hållbarhetsrapporterar vissa kommuner och andra inte?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Florentina Peci; Amanda Scheffel; [2023-01-24]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsredovisning; Kommunal redovisning; Legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara varför vissa kommuner hållbarhetsrapporterar och andra inte gör det. Teori: Studien använder legitimitetsteorin som teoretisk referensram. Teorin hjälper till att förklara varför kommuner frivilligt väljer att upprätta hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 2. 2. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 3. 3. Giants at Play: A study on the impact of institutional ownership on firm performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Allan Baker; Sébastian Pialot; [2023]
  Nyckelord :Institutional Ownership; Firm Performance; Blockholding; Agency Theory; Monitoring;

  Sammanfattning : This study examines whether changes in the level of institutional ownership impact the market value and operating performance of firms. This is done by testing three different hypotheses based on different institutional ownership characteristics on a sample of 197 Swedish large- and mid-cap listed companies between the years 2016-2021. LÄS MER

 4. 4. Accounting for Sustainability

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Julia Herlogsson; Hannah Ohlsson; [2023]
  Nyckelord :interorganizational relationships; control; valuation; value; sustainability;

  Sammanfattning : Extant research, beyond the accounting domain, has investigated how to integrate sustainability in interorganizational relationships, whilst little has been said within the field of accounting. This concern is now addressed in a qualitative single case study of a collaboration agreement between a buyer and a supplier. LÄS MER

 5. 5. Staying alive - On the composition of corporate boards and financial distress risk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Markus Nilsson; Joel Robling; [2023]
  Nyckelord :Corporate governance; Financial distress; Agency theory; Logistic regression; Board composition;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate governance and financial distress, considering a sample of 237 publicly listed Swedish firms between 2011 and 2021. The two phenomena have been frequently discussed in academia, and in line with prior literature, an agency theory perspective permeates the analysis. LÄS MER