Sökning: "responstid"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet responstid.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Are Children to Divorced Parents Worse at Managing Stress? Task-Switching Performance and Induced Stress for Adult Children of Marriage and Divorce

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emmie Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Adult children of divorce; stress; task-switching; executive functions; switch cost; mixing cost; Vuxna skilsmässobarn; stress; task-switching; exekutiva funktioner; switch cost; mixing cost;

  Sammanfattning : Prior research shows that adult children of divorce (ACD) exhibit higher levels of perceived stress than adult children of marriage (ACM), and thus, potentially lower tolerance to stress. The comparison of ACD/ACM in Sweden has not been sufficiently studied. LÄS MER

 3. 3. The Feasability of a Permissioned Blockchain-based SLA-management system : A novel approach to SLA management

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KORAY MUSTAFA KAYA; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Service-level Agreement; SLA management; Secentralization; Hyperledger Fabric; Nubo; Blockchain; Service-level Agreement; SLA management; Secentralization; Hyperledger Fabric; Nubo;

  Sammanfattning : Blockchain seems to be the hot new innovation that brings disruption to many different industries in the form of decentralization. Groups of peers can finally organize and work together without a central actor having an authority over the transactions that occur. LÄS MER

 4. 4. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER

 5. 5. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER