Sökning: "e services"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade orden e services.

 1. 1. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 2. 2. Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Claes Hedström; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; kraftvärme; elbilar; laddfordon; laddfordonsladdning; Borlänge; Falun;

  Sammanfattning : The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. LÄS MER

 3. 3. BARN PÅ BESÖK HOS SIN FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Nielsen; Stina Olander; [2019]
  Nyckelord :children perspective; correctional services; difficulties; incarcerated parent; possibilities;

  Sammanfattning : Nielsen, E & Olander, S. Children visiting their incarcerated parent. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. LÄS MER

 4. 4. A novel platform to quantify crack formation due to root water uptake

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Susanne Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :soil structure dynamics; root water uptake; crack formation; automatized imaging system;

  Sammanfattning : Soil structure play an important role for a productive and sustainable agriculture. It controls many processes in the soil and has a great impact on soil functions and related ecosystem services. Plants play an important role in soil structure dynamics. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Packet Throughput in Docker Containers

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anusha Ginka; Venkata Satya Sameer Salapu; [2019]
  Nyckelord :Micro-services; Networking; Packet Throughput; Performance;

  Sammanfattning : Container technology has gained popularity in recent years, mainly because it enables a fast and easy way to package, distribute and deploy applications and services. Latency and throughput have a high impact on user satisfaction in many real-time, critical and large-scale online services. LÄS MER