Sökning: "Systematiskt informationssäkerhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Systematiskt informationssäkerhetsarbete.

 1. 1. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. Informationssäkerhet hos svenska kommuner : En fallstudie på svenska kommuners informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonatan Fredriksson; Emil Baldin; [2022]
  Nyckelord :informationssäkerhet; kommun; informationssäkerhetsarbete; myndighet; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det i media rapporterats alltmer kring IT-attacker på viktigasvenska samhällsinstitutioner (Isling 2022). Natten mellan den 15–16 december 2021attackerades Kalix kommun av en IT-attack vilket påverkade hela kommunenssamhällsservice. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhet vid övergången till hybrida arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Gustav Kyräs; Jonathan Olsson Hammargren; [2022]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; informationssäkerhetspolicy; kommunala verksamheter; hybrida arbetsplatser;

  Sammanfattning : Det digitala samhället har möjliggjort hybrida arbetsplatser, vilket tillåter anställda att fördela sin tid på olika platser utanför organisationens egna kontor. I takt med denna utveckling tillkommer även fler informationssäkerhetsrisker, vilket gör att informationssäkerhet blir allt mer integrerat i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Social manipulation i en straffrättslig kontext - beaktas mänskliga sårbarhetsfaktorer i den straffrättsliga bedömningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Johansson Wintzell; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; social manipulation; social engineering; informationssäkerhet; information security; företagshemligheter; trade secrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att utnyttja generella socialpsykologiska mänskliga sårbarhetsfaktorer kan en gärningsperson manipulera en individ att lämna ifrån sig konfidentiell information. Utnyttjandet av mänsklig kontakt och förtroende i syfte att erhålla information kan företas med hjälp av informationsteknik eller genom en mer traditionell och humanistisk interaktion. LÄS MER

 5. 5. Småföretags arbetssätt med informationssäkerhet : En kvalitativ studie av utvalda företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Information security; small business; IT; administrative security; technical security; Informationssäkerhet; småföretag; IT; administrativ säkerhet; teknisk säkerhet;

  Sammanfattning : Företag lagrar konstant mer information i systemen. I kombination med att mängden hot mot användandet av IT inom företagens verksamheter årligen ökar, höjs kraven på arbetet rörande informationssäkerhet. Risken att företag drabbas av IT-relaterade hot är lika sannolik oavsett storlek. LÄS MER