Sökning: "ISO 27000"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ISO 27000.

 1. 1. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jeanette Magnusson; Ellen Lindefelt; [2023]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Ledningssystem för informationssäkerhet; ISO 27000; acceptans; medvetenhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. LÄS MER

 3. 3. Kritiska faktorer vid förarbetet inför implementeringen av LIS-system i verksamheter : En kvalitativ studie kring förstudiearbetet inför implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet i verksamheter samt dess påverkan på användbarhet i verksamheten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tove Rudöfors; Tilde Bjelke; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som blir allt mer relevant i takt med att samhället blir allt mer digitalt. Digitaliseringen resulterar i ett ökat behov av informationssäkerhet hos organisationer och företag då de blir alltmer sårbara för hot som IT-bedrägeri, obehöriga användare och attacker. LÄS MER

 4. 4. Efterlevnad av policy och informationssäkerhetsarbete : En fallstudie om informationssäkerhetspolicys på småföretag inom vårdbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Moa Ramstedt; Viktor Saxunger; [2022]
  Nyckelord :information security; IT security; small companies; SMEs; ISO 27000; policy compliance; awareness; informationssäkerhet; IT-säkerhet; småföretag; ISO 27000; policyefterlevnad; medvetenhet;

  Sammanfattning : This thesis examines the information security awareness and compliance to related policies by employees at small companies, and to which degree the company’s policies fulfil requirements according to standards for security policies. A case study was carried out at a small healthcare company by collecting and analysing information security related documents and by conducting interviews with employees. LÄS MER

 5. 5. A simplified ISMS : Investigating how an ISMS for a smaller organization can be implemented

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Agnes Asp Sandin; [2021]
  Nyckelord :Information security management system; ISMS; Information security; ISO IEC 27001; Simplify; ISO IEC 27000; MSB; Method support for systematic information security work.;

  Sammanfattning : Over the past year, cyber threats have been growing tremendously, which has led to an essential need to strengthen the organization's security. One way of strengthening security is to implement an information security management system (ISMS). LÄS MER