Sökning: "acceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 1824 uppsatser innehållade ordet acceptans.

 1. 1. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM GENERATIV AI I LÄRANDEMILJÖ “Det kommer att spåra totalt eller så kommer vi lära oss hantera det.”

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Simon Hedlund; Sofie Lundqvist; [2023-11-16]
  Nyckelord :Generativ artificiell intelligens; Universitetsstudenter; Uppfattning; Användbarhet; Lärande; ChatGPT; UTAUT; Acceptans;

  Sammanfattning : I takt med den pågående digitaliseringen och utvecklingen av nya teknologier har generativ AI, såsom Open AI:s ChatGPT, väckt intresse och debatt. Debatten har fokuserat på lärarnas perspektiv, men det är viktigt att även undersöka studenternas uppfattning och attityd gentemot denna teknologi eftersom de är de primära användarna. LÄS MER

 2. 2. Intressenters inflytande vid nya redovisningsstandarder: En studie om intressentgruppers inflytande vid utformningen av IFRS 17

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Andersson; Oskar Svensson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Försäkringsavtal; IFRS 17; inflytande; intressentteori; remissvar;

  Sammanfattning : Inledning: Försäkringsindustrin har en central roll i dagens ekonomi genom att erbjuda finansiellt skydd mot en rad olika risker. Trots detta har bristande jämförbarhet och otillräcklig insyn i företagens finansiella rapporter utgjort betydande utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Stigmatisering eller acceptans? En undersökning av faktorer som kan påverkar variationerna i stigmatiseringsgrad av utomäktenskapliga barnaföderskor 1845-1855

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulf Persson; [2023-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kontrollens vara eller inte vara? En jakt på det levande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Göland; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; föreställningsperiod; spelperiod; återskapa; upprepa; kontroll; avspänning; preparation; förberedelse; acceptans;

  Sammanfattning : På vilket sätt bör skådespelaren arbeta för att leverera en föreställning kväll efter kväll? Hur kan jag och ensemblen tillsammans förhålla oss till det överenskomna, men samtidigt vara närvarande i vad som händer i stunden, och hålla föreställningen levande? Arbetet utgår bland annat från praktiska undersökningar under min praktikperiod på Östgötateatern och samtal med skådespelarna Jesper Barkselius och Lisa Lindgren. Jag har även inspirerats av texter ur böcker som bland annat Skådespelarens musikalitet av Sven Bjerstedt där han intervjuat skådespelare om skådespeleri i relation till det levande och vad det är att spela en föreställning. LÄS MER

 5. 5. Skatteväxling för en hållbar livsmedelskonsumtion och dess fördelningseffekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Edvin Månsson; Ludwig Troëng; [2023-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenskarnas nuvarande diet ger upphov till stora klimatavtryck och i en tid där världen ställer om till en hållbar framtid hade en mer växtbaserad kost varit önskvärd. Denna uppsats presenterar en skatteväxlingsmodell vars syfte är att främja mer klimatvänliga livsmedel och samtidigt är någorlunda inkomstneutral för statsbudgeten. LÄS MER