Sökning: "Direktiv 2014 95 EU"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Direktiv 2014 95 EU.

 1. 1. Kravet på att hållbarhetsrapportera och dess påverkan på företags kreditvärdighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ström; Filip Lundin; [2020-05-05]
  Nyckelord :Hållbarhet; ESG; kreditvärdighet; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : The European Union’s directive on mandatory sustainability reporting was implemented for the fiscal year of 2017. The directive implies that companies must present common principles and governance models that describe their strategic choices linked to sustainability. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 3. 3. Har direktiv 2014/95/EU gett positiva effekter på kvalitén i svenska hållbarhetsrapporter? : En kvalitativ studie av direktiv 2014/95/EU:s effekt på kvalitetsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frida Almén; Jacklin Shahyadi; [2020]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; relevans; tillförlitlighet; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur direktiv 2014/95/EU påverkat kvalitétsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i svenska hållbarhetsrapporter. Metod: Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod baserad på en hermeneutisk tradition med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering - Hållbart företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Linnea Victoria Hemberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sustainable development is a concept that has long been a current global issue and over the past two decades sustainable entrepreneurship has also come to play an increasingly important role in our global world. Awareness has increased among both stakeholders and consumers, which means that more and more people care about how, where and by who products are manufactured and services are provided. LÄS MER

 5. 5. Reglerad hållbarhetsredovisning - en narrativ analys. En fallstudie inom fastighets-branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlie Sjöstrand; Josefine Maringer; [2019-03-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; jämförbarhet; tolkning; väsentlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Många företag har sedan en tid frivilligt valt att redovisasin sociala och miljömässiga inverkan på samhället för att legitimera sig gentemot sinaintressenter. Från och med 2016 måste svenska företag av en viss storlek enligt lag upprättaen hållbarhetsrapport i samband årsredovisningen, till följd av EU-direktiv 2014/95. LÄS MER