Sökning: "ÅLÖ"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet ÅLÖ.

 1. 1. Hållbarhetsarbete inom globala och komplexa försörjningskedjor : En fallstudie inom lantbruksmaskinbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Terese Renberg; Amanda Omgren; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; hållbarhet; försörjningskedja; logistik;

  Sammanfattning : Klimatsituationen i världen innebär stora utmaningar för globala företag idag. Globaliseringen har bidragit till att varor förflyttas över längre sträckor över hela världen vilket har en negativ påverkan på klimatet. LÄS MER

 2. 2. Autonomt underhåll av lyftverktyg vid lastarmontering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christy Wu; [2022]
  Nyckelord :Lifting Equipment; Daily Inspection; Autonomous Maintenance; Professional Maintenance; Lyftanordningar; Lyftverktyg; Daglig tillsyn; Autonomt Underhåll; Planerat Underhåll;

  Sammanfattning : Totalt produktivt underhåll (TPM) är ett arbetssätt med åtta delaspekter, som fokuserar på att underhålla och förbättra produktionen. Autonomt underhåll (AM) är en av de åtta pelarna och är en underhållsstrategi där maskinoperatörer utför grundläggande underhållsuppgifter samt kontinuerligt kontrollerar sina egna maskiner. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utvärdering av lågkostnadssystem för inklinationsmätning på fordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Pontus Hedenström; [2021]
  Nyckelord :embedded systems; accelerometer; IMU; incline; vehicle; inbyggda system; accelerometer; IMU; inklination; fordon;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs tillsammans med Ålö AB som tillverkar frontlastare under varumärket Quike och ämnar utvärdera olika möjliga lösningar för ett system som beräknar inklinationen på fordon. Systemet ska utformas med låg kostnad som prioritet och skall klara hårdvaruklassificeringar för elektronik tillämpat på fordon (AEC-Q100). LÄS MER

 4. 4. Topologioptimering av fundament till jordbrukstraktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Generative Design; Subframe; Simulation; topology optimization; FEM; Generative Design; fundament; simulering; topologioptimering; FEM;

  Sammanfattning : Ålö is a supplier of products for agricultural tractors. They mainly develop and manufacture front loaders, which traditionally are used to handle hay, but today are employed also in various other application areas. Ålö's products revolve around the front loader, where one of the products is the subframe. LÄS MER

 5. 5. Analys och kvalitetssäkring av materialkittningen till en svetsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Carl Bäckman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ålö AB in Brännland produces and manufactures front carriers for the agricultural industry. The first step in the production of front carriers is the kitting area. It is important to have a continuous flow of high-quality incoming material which today is achieved by a manual kitting process. LÄS MER