Sökning: "PEO Modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden PEO Modellen.

 1. 1. Musikaktiviteter och demens ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Malvina Hansson Axblom; Jimmy Cay; [2020]
  Nyckelord :Demens; Musik; Arbetsterapi; PEO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 46 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Hälso- och sjukvården fokuserar på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personer som drabbats av en demenssjukdom eftersom det i nuläget inte finns någon bot. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Stressrelaterad utmattning - vägen tillbaka till arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Freya Elderfield; Daniel Lundin; [2019]
  Nyckelord :stress; utmattningssyndrom; återgång i arbete; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen ökar i världen, att utsättas för långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Det finns få studier som undersöker utmattningssyndrom och återgång i arbete ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av interventioner med inriktning återgång i arbete för personer med depression samt ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alice Sonesson Persson; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsåtergång; depression samt ångest; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression samt ångest tillhör de stora folksjukdomarna som drabbar många i arbetsför ålder. Diagnoserna står för cirka 90 % av sjukskrivningar i Sverige som är orsakade av psykisk ohälsa. Det finns dock kunskapsluckor gällande effektiva interventioner som syftar till arbetsåtergång för individer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Erlingsson; Sabrina Rybak; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; psykisk ohälsa; unga-vuxna; vardagliga aktiviteter; intervention; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle ökar psykiska besvär och psykiska diagnoser enormt främst hos unga vuxna mellan 18-29 år. Fler drabbas av psykisk funktionsnedsättning vilket kan leda till att personens vardagliga aktiviteter och balans rubbas. LÄS MER