Sökning: "digital journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden digital journalism.

 1. 1. “Ingen kommer ihåg vem som var först, men alla kommer ihåg vem som gjorde fel” - En intervjustudie med svenska kriminaljournalister och ansvariga utgivare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Paula Llopis Martínez; Sanna Puoskari; Matilda Falk; [2020-02-13]
  Nyckelord :journalism; crime reporters; ethics of journalism; digitalization; qualitative in-depth interviews; investigative journalist.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The main purpose of this study is to investigate how Swedish publishers and journalists reporting on crime relate to and discuss media ethics in their daily work and how the digitalization has influenced their work. To fulfill this aim, four questions were constructed:1. LÄS MER

 2. 2. Medborgarjournalisten i mediasfären : En fallstudie om demokrati på sociala medier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicole Lundström; Ansela Bognandi Refsbäck; [2020]
  Nyckelord :Alternativa medier; medborgarjournalistik; Twitter; affordanser; ekokammare; traditionella medier; grindvakter; informationsaktiviteter;

  Sammanfattning : Digital interactivity has changed the dissemination and availability of information. Traditionally, editors have acted as gatekeepers to ensure quality information flow within the mass media. With social media, the citizen can publish and disseminate information, which has created the term citizen journalism. LÄS MER

 3. 3. Rich Content in Digital News Stories : An investigation of how rich content can enhance Digital news stories and widen the audience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Igelström; [2020]
  Nyckelord :Rich content; Digital News Stories; I-docs; Multimedia journalism; Longform; ;

  Sammanfattning : The way digital news are being created today is very different from traditional printed methods. The digital news format has possibilities that printed versions do not have. For example, they can use animations, video, audio, and interactivity, referred to with a collective name as rich content in this study. LÄS MER

 4. 4. Presenting Online News to Young Millennials

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kristina Bartl; [2020]
  Nyckelord :online news; millennials; digital journalism; co-design; interaction;

  Sammanfattning : Traditional news providers struggle to reach young millennials. Current research states that one reason for this is the growing divergence between news providers’ current online news presentation and how young millennials want news to be presented online. LÄS MER

 5. 5. Timeout i sportjournalistiken : En kvantitativ studie av genus i svensk sportjournalistik

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; Tova Sundberg; [2020]
  Nyckelord :gender; athletes; #metoo; coverage rate; the gender of the writer; sports journalism; kön; idrottsutövare; #metoo; täckningstal; skribentens kön; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga idrottsutövare porträtteras i svenska tidningars sportjournalistik, utifrån tre centrala faktorer (1) tidsperspektiv, (2) täckningstal och (3) skribentens kön. Frågeställningar: • Har #metoo påverkat porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar tidningars täckningstal porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar skribentens kön porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? Teorier: Dagordningsteorin, gestaltningsteorin, tystnadsspiralen, medielogik Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvantitativ innehållsanalys och genomfört undersökningen på två svenska tidningar, Aftonbladet och Nya Wermlands-tidningen. LÄS MER