Sökning: "medborgarjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet medborgarjournalistik.

 1. 1. "Det kanske inte är så dumt med skam" : En kritisk diskursanalys som undersöker traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Fagerberg; [2019]
  Nyckelord :Traditionella pressen; alternativa medier; legitimitet; deltagande; medborgarjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka den traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara frågeställningarna ville denna studie få förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella pressen använder tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER

 3. 3. Framtidens nyhetsförmedling : En kvalitativ studie om hur framtidens nyhetsförmedling kan utvecklas utifrån Medieutredningen och intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmely Hornborg; [2017]
  Nyckelord :The news agency; Sweden’s Media investigation; journalistic; media convergence; newspaper; citizen journalism; media citizen; Medielandskap; Medieutredningen; journalistik; mediekonvergens; papperstidning; medborgarjournalistik; medieborgare;

  Sammanfattning : Framtidens nyhetsförmedling är en kvalitativ studie om dagens situation och framtiden för den tryckta nyhetspapperstidningen. Materialet i studien bygger på intervjuer och en innehållsanalys av Medieutredningen. LÄS MER

 4. 4. Upp till kamp på Facebook! : En komparativ studie om nedläggningen av Sollefteå BB i lokala medier och på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Nordlund; Stina Kramsjö; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Tidningen Ångermanland; Nordsverige; Sollefteå BB; journalistik; medborgarjournalistik; sociala medier;

  Sammanfattning : Abstract Forskning har visat att traditionella lokala medier fortsatt är viktiga informationskanaler för svenskarna. Samtidigt använder 41 procent av befolkningen sig av Facebook minst tre dagar i veckan som ett sätt att hålla sig uppdaterade på sitt lokala samhälle. LÄS MER

 5. 5. Hantera semi-offentliga diskussioner : En intervjustudie om journalisters arbete med artikelkommentarer på svenska lokala dagstidningars nyhetssajter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Andersson; [2016]
  Nyckelord :demokrati; intervjustudie; artikelkommentarer; kommentarsfält; deliberative democracy; dialogic democracy; journalistik; moderering; normativ forskning; empirisk forskning; kvalitativ forskning; lokaltidning; nyhetssajt; dagstidning; participatory media; medborgarjournalistik; användargenererat innehåll; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: I teorin kan idén om artikelkommentarsfält på nyhetssajter framstå som ett ideal - ett lättillgängligt forum och en gemensam plattform för diskussion och debatt om samhällsfrågor. I praktiken är det inte alltid så idealiskt. Hot om våld och rasistiska uttalanden är sådant som går att hitta i kommentarstrådarna. LÄS MER