Sökning: "Nicole Lundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nicole Lundström.

 1. 1. Medborgarjournalisten i mediasfären : En fallstudie om demokrati på sociala medier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicole Lundström; Ansela Bognandi Refsbäck; [2020]
  Nyckelord :Alternativa medier; medborgarjournalistik; Twitter; affordanser; ekokammare; traditionella medier; grindvakter; informationsaktiviteter;

  Sammanfattning : Digital interactivity has changed the dissemination and availability of information. Traditionally, editors have acted as gatekeepers to ensure quality information flow within the mass media. With social media, the citizen can publish and disseminate information, which has created the term citizen journalism. LÄS MER

 2. 2. Hur platt kan det vara? : En studie om seniorers förståelse av skeumorfism och platt design inom e-hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ia Alm; Nicole Lundström; [2018]
  Nyckelord :e-health; flat design; skeuomorphism; elderly; affordance; digital divide; e-hälsa; platt design; skeumorfism; senior; affordans; digital klyfta;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart skapar problem för seniorer som har svårt att hänga med i den moderna teknikens utveckling. Samtidigt har Sveriges regering satt som mål att år 2025 ha digitaliserat hälsovården. LÄS MER

 3. 3. Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nicole Lundström; [2017]
  Nyckelord :Non-toxic preschool; toys; plastic; phthalates; bisphenol A; health effects.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. LÄS MER

 4. 4. Malmö kommuns klimatanpassningsarbete mot översvämningar kopplat till höjd havsnivå och extrema väderhändelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nicole Lundström; Emma Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Lokal klimatanpassning; anpassningskapacitet; översvämningar; höjd havsnivå; extrema väderhändelser; riskhantering; resiliens;

  Sammanfattning : Till följd av ett förändrat klimat stiger havsnivåerna och extrema väderhändelser blir allt vanligare, vilket i sin tur kommer innebära en ökad översvämningsrisk. Anpassningsarbetet sker huvudsakligen på lokal nivå, då nationell styrning saknas och kommunerna själv planerar sin mark i översiktsplaner och har kommunalt självstyre. LÄS MER