Sökning: "e-health"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet e-health.

 1. 1. Are M-health Applications Accessible for Elders?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ahmad Khalil; Lazar Vuletic; [2022]
  Nyckelord :Technology; M-health; Elders; Accessibility; Business and Economics;

  Sammanfattning : The rapid advancements in technology have brought benefits to many sectors, including the health sector. Popular technologies related to e-health and m-health have transformed traditional healthcare and are getting more popular among physicians and patients. LÄS MER

 2. 2. The Digital Therapy Room(s) - A grounded theory research examining video-delivered psychotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Video-delivered psychotherapy; psychodynamic psychotherapy; grounded theory; digital room; e-health; phenomenology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global pandemic COVID-19 made it impossible for psychodynamic psychotherapists to continue with in-person psychotherapy and they had to transform their work to the digital platform. There is a research gap regarding psychodynamic psychotherapists experiences of video-delivered psychotherapy which is emergent to investigate since previous research has shown that the therapeutic relationship suffers in the digital room. LÄS MER

 3. 3. Hur skiljer sig förväntningarna och realiteten mellan olika vårdyrken vid användning av IT-system?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lovisa Wallström; André Petersson; [2022]
  Nyckelord :vårdyrken; informationssystem; IT-system; journalsystem;

  Sammanfattning : Nowadays, increasing investments are being made to develop healthcare by utilizing the op- portunities that digitalization brings. This with the goal that Sweden should be a leader in terms of using the opportunities of digitalization and e-health to increase welfare in society. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av digifysisk fysioterapi under ett rehabiliteringsprogram hos patienter med utmattningssyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Eva Deurloo; Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :digital physiotherapy; e-health; exhaustion disorder; patient experience; qualitative research; digital fysioterapi; e-hälsa; kvalitativ forskning; patientupplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Digital vård är ett växande fenomen trots en begränsad forskningsbas. Det tycks finnas en kunskapslucka när det gäller upplevelsen av digifysisk och digital fysioterapi vid psykisk ohälsa i allmänhet och vid utmattningssyndrom i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mirja Ekmefjord; Shaima Jalal Modir; [2022]
  Nyckelord :e-health; experiences; literature overview; mental illness; self-care; support; e-hälsa; egenvård; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. LÄS MER