Sökning: "Fredrik Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Fredrik Johansson.

 1. 1. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 2. 2. Smärtbedömning inom ambulanssjukvården : en kvalitativ innehållsanalys av studieprotokoll kring innehållet i sjuksköterskans prehospitala smärtbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Johansson; Fredrik Svarén; [2019]
  Nyckelord :smärta; smärtbedömning; sjuksköterska; prehospitalt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder för att undvika onödigt lidande. LÄS MER

 3. 3. Attacking the Manufacturing Execution System : Leveraging a Programmable Logic Controller on the Shop Floor

  Master-uppsats,

  Författare :Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Manufacturing Execution System; Programmable logic controller; attack types; Manufacturing execution system; Programmable logic controller; attack typer;

  Sammanfattning : Background. Automation in production has become a necessity for producing companies to keep up with the demand created by their customers. One way to automate a process is to use a piece of hardware called a programmable logic controller (PLC). A PLC is a small computer capable of being programmed to process a set of inputs, from e. LÄS MER

 4. 4. The Perceptions of Swedish Generation Z on Leadership Traits

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Johansson; Hendrik Van Dam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Generational cohort theory suggests that shared events and influences in people’s forming years shapegenerational values and common beliefs. Leadership traits theory focuses on trying to predict emergence, effectiveness and promotion of leaders by investigating traits (roughly personal qualities or characteristics) that those leaders, or leader candidates, display. LÄS MER

 5. 5. Realism i datorspel : Hur påverkas spelupplevelsen av realistiska inslag i spelet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Johansson Åhed; [2018]
  Nyckelord :informatik; realism; datorspel; spelupplevelse; meningsfullt spelande; meaningful play;

  Sammanfattning : In this paper I investigate what effects realistic elements in video games have on the gaming experience. By using the term meaningful play as a guide to find the important parts that make up a good gaming experience, I look at a series of realism-based video games and try to uncover what parts of the gaming experience are made up of realistic factors. LÄS MER