Sökning: "Ilma Agovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ilma Agovic.

  1. 1. Sverigedemokraternas inverkan på Moderaternas migrationspolitik inför valet 2022 : En jämförande idéanalys med utgångspunkt i Moderaternas migrationspolitik inför valet 2018 och 2022

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Ilma Agovic; [2024]
    Nyckelord :Migrationspolitik; Migration; Partiförändring; Invandring; Moderaterna; Sverigedemokraterna.;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hypothesis that Moderaterna has developed its migration policy towards a more restrictive direction with the influence of the populist party Sverigedemokraterna, as a measure to prevent Sverigedemokraterna from winning the election. The international migration has in recent years grown significantly and has resulted in the increased numbers of populist parties. LÄS MER