Sökning: "Granqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Granqvist.

 1. 1. Policyprocessen kring kommunalt veto - Ett hinder för svensk vindkraftsutbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Granqvist; [2022]
  Nyckelord :Vindkraft; 16 kap. 4 § miljöbalken; MB 16:4; Kommunalt veto; Kommunal tillstyrkan; Policyprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this study, the process surrounding the provision in Chapter 16, Section 4 of the Environmental Code on municipal vetoes in wind power establishments is examined. The aim is to apply John W Kingdon's theory Multiple streams framework on the way from its introduction in 2009, to the outcome of the National Strategy for a Sustainable Wind Power Expansion issued in 2021. LÄS MER

 2. 2. Fysik och hållbar utveckling i förskolan : Handlingskompetens för samhällets yngsta medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sofie Berglund; Katarina Granqvist; [2021]
  Nyckelord :Action competence; education; physics; preschool; sustainable development.; Förskola; fysik; handlingskompetens; hållbar utveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with more knowledge about how  preschool educators experience children’s influence in relation to the preschool's curriculum goals regarding physics and sustainable development. The study method consists of two sub-studies, a questionnaire survey and an interview study. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Hotspots - Exploring Different Forms of Special Displays to Be Used by Brands in the Cosmetics Industry

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Matilda Hedelin; Julia Granqvist; [2021]
  Nyckelord :Cosmetics; Display; Special Display; Shopper Marketing; In-Store Marketing;

  Sammanfattning : A current issue within retail is how to attract customers to brick and mortar stores, and how to keep their attention in today's competitive landscape with an increasing share of e-commerce. Further, retail brands at non-owned retailers have little to no control over the interaction with the consumer and lack tools with underlying research for how they should design their store displays. LÄS MER

 4. 4. Stress, ångest och depression hos sjuksköterskestudenter på ett lärosäte i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefina Granqvist; Wendi Lu; [2021]
  Nyckelord :Stress; ångest; depression; sjuksköterskestudenter; DASS-21; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie undersöker förekomsten av stress, ångest och depression hos sjuksköterskestudenter på ett lärosäte i södra Sverige, och om det förekommer någon skillnad i förekomst av stress, ångest och depression mellan termin 1-2 vs. termin 3-4. Metod: Totalt 126 sjuksköterskestudenter ingick i studien. LÄS MER

 5. 5. ”Om barnet har en anknytning från början, blir livet lite lättare" : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Granqvist; Ida Adéen Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; hem; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskaper om hur förskollärares arbete med barns anknytning kan komma till uttryck i förskolan. Studien utgår ifrån åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Intervjuerna sammanställdes genom en tematisk analys och resulterade i fem teman som sedan analyserades med stöd i anknytningsteorin. LÄS MER