Sökning: "epistemologi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet epistemologi.

 1. 1. Tänkandets gräns : Den tänkande människan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2019]
  Nyckelord :Immanuel Kant; Nicolaus Cusanus; tid; rum; Epistemologi; Kunskapsteori; Tänkande; Gräns; självet; Strukturalism; Teologi; Gud;

  Sammanfattning : Vetandets gräns är en epistemologisk fråga om vilken kunskap människan kan få och ha om allt runt omkring oss. Alla dessa ting som finns omkring oss, men även se på självet1 som objekt. LÄS MER

 2. 2. Hur farlig är floden och hur väl kan vi simma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Åkesson; Lovisa Stéen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Psykosocial arbetsmiljö; KASAM; Självledarskap; Strategier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare är syftet att undersöka hur lärare använder självledarskap eller andra strategier och hur de kopplas till deras upplevelser av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. LÄS MER

 3. 3. Kunskapssyn - en alternativ förklaring till elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapssyn; Motivation; Utbildning; Lärande; Kunskap; Epistemologi;

  Sammanfattning : Student motivation is a topic that is constantly relevant. In this literature study we have asked 'How does the personal epistemology affect the motivation in social science?'. LÄS MER

 4. 4. Från kris till kunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Ulfsdotter; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; kriskommunikation; efterkrisfasen; digitala medier; meningsskapande; single och double loop-lärande; resiliens; terrorism; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka efterkrisfasen hos Polismyndigheten, och hur Polisen har dragit lärdomar från terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Vidare undersöktes även hur lärdomarna har kommunicerats inom organisationen samt vilken syn Polisen har på kommunikation och lärande i digitala medier. LÄS MER

 5. 5. Gröna Etiketter - Ett fruktlöst budskap?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Furulind; Elin Jansson; [2017]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; hållbar marknadsföring; hållbara plagg; hållbara material; gröna etiketter; grön märkning.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att utifrån ett konsumentperspektiv skildra hur detaljhandlare inom den svenska modebranschen kan använda hållbar marknadsföring för att uppmuntra kunder att välja hållbara plagg i sin konsumtion. Huvuduppgiften är att kritiskt granska den bevisat ineffektiva gröna märkningen av modeplagg som ska indikera ett bättre miljöval, för att sedan undersöka hur skepticismen kan motverkas. LÄS MER