Man kan inte vara tyst och skrika samtidigt. : En genusvetenskaplig analys av medicinsk forskning om flickors/kvinnors sena ADHD-diagnostisering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

Författare: Tilde Af Klintberg; [2023]

Nyckelord: ADHD; Genus; Flickor Kvinnor; Konsekvenser; Sen diagnos;

Sammanfattning: Denna uppsats är en litteraturstudie där jag har analyserat sammanställningar av medicinsk forskning om flickors/kvinnors sena ADHD-diagnostisering ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Judith Butlers tankar om genusperformativitet, Yvonne Hirdmans teori om genussystemet samt Nancy Tuanas feministiska epistemologi utgör de teoretiska utgångspunkterna. Analysen utgår från teman som avhandlar psykisk ohälsa, internalisering och självkänsla, samt identifiering och utredning. Resultaten visar att föreställningar om genus har en avgörande roll gällande flickors/kvinnors förutsättningar inom ADHD-diagnostisering, och även förödande konsekvenser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)