Sökning: "Xhevrije Kurti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Xhevrije Kurti.

  1. 1. Våldet tar ingen hänsyn till hög ålder : Sjuksköterskans erfarenhet av att upptäcka hot och våld i nära relation mot äldre

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Camilla Andersson; Xhevrije Kurti; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER