Sökning: "onboarding"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet onboarding.

 1. 1. “I can’t hear you, you’re muted” – Socialization in virtual communities of practices- A case study of how newcomers’ transition into a new organization is affected by a virtual onboarding process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Lidh; Rebecca Niklasson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Socialization; networking; knowledge sharing; virtual onboarding; virtual communities of practice; innovation; technological tools;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. "(Un)Learning by Doing" : En kartläggning av HR-funktioners perspektiv på arbetet med avlärande vid onboarding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ebba Lindholm; Madeleine Thomson; [2021]
  Nyckelord :unlearning; onboarding; HR; avlärande; onboarding; HR;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka avlärande vid onboarding ur ett HR-perspektiv. Avlärande innefattar det medvetandegörande, det övergivande och det omlärande stadiet, genom vilka föråldrade arbetssätt överges för att öppna upp utrymme för nya. LÄS MER

 3. 3. The Effects of National and Organizational Culture on the Onboarding Process for Engineers in Multinational Midsize Companies : A Qualitative Analysis of the Onboarding Process at Zound Industries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sabina Permats; Olle Östman Ellisson; [2021]
  Nyckelord :Engineers; identity; leadership; multinational midsize companies; onboarding process; organizational culture; organizational structure;

  Sammanfattning : The necessity for a cohesive onboarding process in multinational, midsize companies has become increasingly apparent as globalization and professionalization makes requests for key talents more demanding. This study has focused on how national, and organizational culture affect the onboarding process, and how it can be adapted to increase cohesiveness on a multinational level, with respect to technology-oriented professions. LÄS MER

 4. 4. Long-term Remote Onboarding : The feeling of connection to the team while working remotely due to a pandemic

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Mets; [2021]
  Nyckelord :Interaction space; Knowledge Exchange; Organisational Identity; Organisational Socialisation; Remote Onboarding; Interaktionsutrymme; Kunskapsutbyte; Organisationsidentitet; Organisationssocialisering; Remote Onboarding;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has forced organisations to review their working methods and adapt to the prevailing circumstances. One such change has been the need to increasingly allow employees to be onboarded and work from home. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarintroduktion ur mentorers perspektiv : En uppsats om mentorers pedagogiska ledarskap ur ett handlingsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ola Ekehult; [2021]
  Nyckelord :onboarding; medarbetarintroduktion; mentor; mentorskap; handledare; handledning; industri; upplärning; kontextuellt lärande; handlingsteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har medarbetarintroduktionen undersökts ur introduktionsmentorers perspektiv. Dessa mentorer har haft ett formellt uppdrag för att introducera medarbetare och lära upp nytillkomna medarbetare i arbetsuppgifterna. LÄS MER