Sökning: "servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet servitization.

 1. 1. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER

 2. 2. Free-to-fee - en fråga om affärslogik : Utmaningen att ta betalt för tjänster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Bernt Gustin; Malin Thunholm; [2024]
  Nyckelord :Free-to-Fee; Service Infusion; servitization; Product-Service Systems; Service-Dominant Logic; Tjänster; tjänstelogik; Free-to-Fee; tjänstefiering; service infusion; product-service systems;

  Sammanfattning : Inledning: Den tillverkande industrin har länge ansetts ha en stor tillväxtpotential i en ökad tjänstefiering och att det finns en stor outnyttjad potential i tjänster för sålda produkter som kan realiseras genom intäkter för tidigare upplevda gratistjänster genom en process som kallas Free-to-Fee. Syfte: Studiens syfte är att undersöka tillverkande företags interna förståelse av de processer som leder till behovet att genomföra en Free-to-Fee-transition, det vill säga hur man idag hanterar tjänster relativt produkter i sina erbjudanden till marknaden och varför man i vissa fall inkluderar tjänster “gratis” i samband med en produktförsäljning. LÄS MER

 3. 3. THE ROLE OF VALUE CREATION IN SUSTAINABLE PRODUCT SERVICE SYSTEM IMPLEMENTATION: A CASE STUDY ON LYNK & CO’S SUBSCRIPTION MODEL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Provén; Noel Skoglund; [2023-09-22]
  Nyckelord :Product-Service Systems; PSS; Value Creation; Servitization; Strategic Management;

  Sammanfattning : This study contributes to the research field of strategic management by increasing the understanding of how value creation motives impact sustainable outcomes of PSS in the automotive industry, through a case study of Lynk & Co’s Product Strategy Team and their subscription model. The study has been conducted with a grounded theory approach, focusing on the exploratory nature of inductive reasoning. LÄS MER

 4. 4. Service Adoption in The Agricultural Sector - A case study about the role of product-service offerings for Swedish cattle farmers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Larsson; John Larsson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Agriculture; Cattle farmers; Business model change; Digital servitization; Product-service-software systems; Product-service adoption; Value co-creation; Servitization;

  Sammanfattning : Even in traditional sectors such as the agricultural sector, digitalization has significantly impacted operations. Because of the sector’s fundamental role in society, understanding this digital evolvement to support further development is of essence on a grand societal level. LÄS MER

 5. 5. Exploring servitization practices in the European Automotive industry: Cross-country case study between France and Sweden - A multiple case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nathan Lambert; Kajsa Lindström; [2023-07-19]
  Nyckelord :servitization; automotive industry; mobility as a service; qualitative analysis; service-dominant business logic; technology; traditional manufacturers; external environment;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the existing literature on servitization through a qualitative cross-country case study investigating the phenomenon in the automotive industry, focusing on the experiences of firms in France and Sweden. The current conceptualisation of servitization is limited in its ability to fully capture the complexity of the phenomena observed. LÄS MER