Sökning: "Informationspraktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Informationspraktiker.

 1. 1. Svensk-japaners informationspraktiker under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Atsuko Yamazaki; [2022]
  Nyckelord :Information practice; Immigrants; Japanese; Pandemic; Sweden; Japan; Informationspraktiker; immigranter; svensk-japaner; pandemin; Sverige; Japan;

  Sammanfattning : The ongoing covid-19 pandemic has changed the information practices of people, including Japanese immigrants to Sweden. This study aims to clarify the characteristics and problems of everyday information practices of the study group, i.e. Swedish-Japanese, during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Praktiskt taget samma sak : En studie om studenters informationspraktiker i tryckta och digitala bokformat

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Hjertzell; [2022]
  Nyckelord :Informationspraktiker; praktikteori; studenter; informationsanvändning; e-böcker; digitala böcker; tryckta böcker; kurslitteratur;

  Sammanfattning : Students' usage of print versus e-book formats has been a subject of interest for research since the e-book started gaining popularity. These studies tend to emphasise student preferences and the reasons behind them which has led to a fairly well explored subject around the world. LÄS MER

 3. 3. Klingande kulturarv : en undersökning om informationspraktiker hos professionella musiker inom fältet tidig musik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ingrid Andersson Kjellsdotter; [2022]
  Nyckelord :library and information science; ALM; information practices; music information; professional musicians; early music; HIP; practice theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to illuminate the information practices of professional musicians in the field of Early music. These musicians have a special interest in exploring the performance practices of the time periods when the music was composed, to make it more vivid in the present. LÄS MER

 4. 4. Med kroppen som verktyg : hur människor med träning som fritidsintresse använder kroppen i informationspraktiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Paula Hägg; Felicia Kälvemark; [2022]
  Nyckelord :intensivt fritidsintresse; förkroppsligad information; informationspraktiker; ELIS;

  Sammanfattning : All leisure activities lead to interaction with information. This study explores the role of the body in information practices in sport as a serious leisure activity. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och tillgång till information : En intervjustudie kring informationspraktiker i ett allt mer digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Vera Vendler; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; tillgänglighet; tillgång; digital delaktighet; digital divide; digital klyfta; praktikteori; information; informationspraktiker; sociotekniskt perspektiv;

  Sammanfattning : Digitalisation and access to informationAn interview study about information practices in an increasingly digitalised society This essay is about the increased digitalisation in society in relation to available information and the digital divide. The title of the essay suggests that there is a relationship between digitalisation and accessibility. LÄS MER