Sökning: "social information processing theory"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden social information processing theory.

 1. 1. Too much information on Social Media : The effect of information overload on purchase intentions - a quantitative study.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Malmsten; Malin Brunosson; Carin Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Information overload; quantity of information; quality of information; information processing; consumers purchase intentions;

  Sammanfattning : Introduction: Information overload occurs when received information exceed the consumer's ability to process the information and the consumers are overwhelmed by the information. How the consumer can process the information and if the consumer will be overwhelmed depends on the quantity and quality of the information. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ undersökning av informationsförmedling på Sveriges sprututbytesverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Malmström; Ellen Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange program; Injecting; Drugs; Information processing theory; Information.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: A quantitative Study of the distribution of information at Sweden’s needle exchange programs. [Translated title] The Swedish needle exchange program focuses on helping individuals who inject drugs to reduce the risk of illnesses and infections, by offering them clean injecting tools, get in touch with different authorities and organisations that can provide help and support to better their life quality. LÄS MER

 3. 3. Mat- och tekniknytt : Kommunikation och informationsspridning för ökad innovation inom gotländska livsmedelsförädlingsindustrin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tom Axner; Philip Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Social Network Theory; sensemaking; socialt kapital; strukturella hål; legitimitet; strong and weak ties; Facebook;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som konstant är på dagens agenda. Många länder gör idag omställningar föratt nå de uppsatta klimatmålen inom FN, EU och på en nationell nivå. LÄS MER

 4. 4. Communication Strategies and Different Communication Practices Between Online and Offline Dating, Taking Users of Soul as Examples

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Chongchong Wang; [2019]
  Nyckelord :online dating; uncertainty reduction; social information processing; hyperpersonal communication; information seeking strategy; self-presentation strategy;

  Sammanfattning : Online dating is a popular phenomenon in the world. Since the main motivation for individuals to use online dating services is finding a partner, the communication strategies for the users to develop a relationship via online dating services and the different communication practices between online and offline dating are thought-provoking. LÄS MER

 5. 5. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER