Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 11 - 15 av 176 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 11. "JA VISST GÖR DET ONT NÄR KNOPPAR BRISTER" : Kvinnors upplevelse av att leva i en våldsutsatt parrelation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Rönnback Strand; Olivia Kronqvist; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskans ansvar; stöd; upplevelse; våld i parrelation; våldsutsatta kvinnor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är en kränkning mot mänskliga rättigheter och är ett allvarligt och stigande samhällsproblem. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid kommer så många som var femte kvinna någon gång under sin livstid att utsättas för våld i en parrelation. Trots ökade anmälningar är mörkertalet stort. LÄS MER

 2. 12. Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med substansberoende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lindgren; Laven Benavand; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Mötet; Sjuksköterska; Stigma; Substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund   I Sverige idag finns 835 000 personer som antingen har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol eller narkotika. Den professionella sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser. LÄS MER

 3. 13. Män som utsätts för våld i nära relationer : En kvalitativ studie om normer, maskulinitet och genus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Eveline Christensson; Sara Gärdelöv; [2020]
  Nyckelord :Norms; masculinity; hegemonic masculinity; gender; men; intimate partner violence against men; intimate partner violence; professionals; thematic analysis.; Normer; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; genus; män; våld i nära relation mot män; våld i nära relation; professionella; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella som arbetar med män som utsätts för våld i nära relationer ser på det problemet. Syftet är också att undersöka hur våld i nära relationer mot män kan kopplas till normer, maskulinitet och genus, samt hur dessa faktorer påverkar männen som är utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 14. PARTNERVÅLD : En kvalitativ studie om kuratorers upplevelser kring varför kvinnor stannar kvar hos en våldsam partner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilia Olsson; Mina Torakai; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; Abused women; Normalization; Counselors; Experiences; Partnervåld; Våldsutsatta kvinnor; Normalisering; Kuratorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos kuratorer som arbetar med kvinnor utsatta för partnervåld kring vad det är som påverkar kvinnors val att stanna kvar hos en våldsam partner. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER

 5. 15. VÅLD I SJUKSKÖTERSKORNAS VARDAG PÅ AKUTMOTTAGNING : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Törnqvist; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; kvalitativ metod; litteraturstudie; närstående; patient; sjuksköterskor; våld.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över hela världen förekommer våld på akutmottagningar. Sjuksköterskor som oftast träffar patienten först är en utsatt yrkesgrupp, som dagligen tvingas uppleva detta våld som har blivit en del av deras vardag på arbetet. Våldet utförs oftast av patienter och deras närstående och kan vara både verbalt och fysiskt våld. LÄS MER