Sökning: "Malin Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Malin Gunnarsson.

 1. 1. Elevinflytande i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Gunnarsson; Ellinore Persson; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokrati; Fritidshem; Fritidslärare; Delaktighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker temat elevinflytande på fritidshem. Examensarbetets syfte handlar om att se skillnader och likheter mellan fritidslärares och elevers upplevelser av och perspektiv på elevinflytande. LÄS MER

 2. 2. The Association of Board Independence and Ownership Concentration with CSR

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Tegnér; Malin Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Martinsson; Malin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad alopeci; Erfarenheter; Håravfall; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alopeci är en vanlig biverkan till följd av cytostatikabehandling. Kroppsliga förändringar i samband med sjukdom kan leda till sämre kroppsbild. Patienter upplever ofta de biverkningar som påverkar utseendet som svårare att hantera än symtom såsom illamående, trötthet och aptitlöshet. LÄS MER

 5. 5. Self-care and injury prevention in the Swedish welfare society : An anthropological study on how physical activity and cardio exercise are used to self-care both physically and mentally

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Malin Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :physical activity; governmentality; health; motivations; freedom; seniors; adult; walking; embodiment; public health;

  Sammanfattning : The broader aim of this essay is twofold: Firstly, I study what motivate people to engage in physical activities, particularly walking or running. Secondly, I contextualize the experiences and understanding in relation to governmentality and technology. LÄS MER