Sökning: "Malin Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Malin Gunnarsson.

 1. 1. Lönsamhet som mål, Jämställdhet som verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gunnarsson; Fanny Johnsson; Freddy Jenebeck; [2019]
  Nyckelord :Andel kvinnor i bolagsstyrelser; Jämställdhet; Bolagsstyrning; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnor i bolagsstyrelser och finansiell prestation hos börsnoterade bolag i Sverige.... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Martinsson; Malin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Cytostatikainducerad alopeci; Erfarenheter; Håravfall; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alopeci är en vanlig biverkan till följd av cytostatikabehandling. Kroppsliga förändringar i samband med sjukdom kan leda till sämre kroppsbild. Patienter upplever ofta de biverkningar som påverkar utseendet som svårare att hantera än symtom såsom illamående, trötthet och aptitlöshet. LÄS MER

 3. 3. Self-care and injury prevention in the Swedish welfare society : An anthropological study on how physical activity and cardio exercise are used to self-care both physically and mentally

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Malin Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :physical activity; governmentality; health; motivations; freedom; seniors; adult; walking; embodiment; public health;

  Sammanfattning : The broader aim of this essay is twofold: Firstly, I study what motivate people to engage in physical activities, particularly walking or running. Secondly, I contextualize the experiences and understanding in relation to governmentality and technology. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som har samband med att mödrar slutar att helamma : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ioanna Arampampasli; Malin Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :helamning upp till sex månader; upphörande; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO:s rekommendation bör mödrar helamma sitt barn upp till sex månaders ålder. De senaste decennierna har dock amningsfrekvensen minskat i Sverige trots de positiva hälsoeffekterna. Litteraturöversiktens syfte är att identifiera faktorer som har samband med att mödrar slutar att helamma sitt barn före sex månaders ålder. LÄS MER

 5. 5. En analys av vilka utmaningar som finns för kompositmaterial inom flygindustrin

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Berggren Veronica; Gunnarsson Malin; [2017]
  Nyckelord :komposit; flygindustrin; flyg; underhåll; framtida utmaningar; analys; material; aluminium;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Inom flygindustrin blir komposit allt vanligare, framförallt på primära strukturdelar. Syftet med arbetet har varit att få en bild av de problem och utmaningar som finns för kompositer inom flygindustrin idag. LÄS MER