Sökning: "Lifeworld"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Lifeworld.

 1. 1. ”Spegeln är publiken” En kvalitativ intervjustudie av fenomenet speglar i dansundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elsa Aurell; [2021-07-06]
  Nyckelord :Dansundervisning; speglar; kroppsuppfattning; gymnasieskola; fenomenologi. Key words: Dance education; mirrors; body image; upper secondary school; phenomenology.;

  Sammanfattning : Mirrors are common in dance education. Previous research indicates that mirrors affect dance students body image in various ways. The aim of this study was to describe and analyze dance students experiences of mirrors in upper secondary school education. LÄS MER

 2. 2. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: To support the natural process of breastfeeding is an important task inmidwifery. For a midwife to be able to do this she needs knowledge about all the dimensionsof breastfeeding: The biological, existential, and the cultural. To breastfeed for six months hasshown to have great health benefits for both mother and child. LÄS MER

 3. 3. Att vara i jazz-dans : En kvalitativ studie om hur deltagare i dansundervisning upplever ”existentiellt varande” med hjälp av jazzdans

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Matilda Hellgren; [2021]
  Nyckelord :didactics; existential; flow; jazz dance; presence; music; spirituality; ring shout; didaktik; existentiell; flow; jazzdans; närvaro; musik; andlighet; ring shout;

  Sammanfattning : This study investigates how participants in dance education describe their experiences of a phenomenon called ”existential presence” with the help of jazz dance and what didactic factors makes it possible for them to experience it. With theory of the phenomenology-related lifeworld, the didactic relation map, and interview with low standardized questions as a method, came the results that show how the presence could be described in many different ways, how different individuals have different needs for the phenomenon to be possible, and that jazz dance and its strong relationship to the music is a possible opening for the presence to be. LÄS MER

 4. 4. Att vara närstående till någon med beroende : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vårdLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Anna Gradin; [2021]
  Nyckelord :Beroende; intervjuer; livsvärld; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närstående till någon med beroende kan vara påfrestande och svårt. Närstående tar ofta ett stort ansvar för den drabbade vilket ofta leder till att de känner sig trötta, utelämnade och utvecklar egen psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. ‘Our own law is making us beggars’ : understanding the marginal experiences of governed, mine-side communities in Mutoko district, Zimbabwe

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Saymore Ngonidzashe Kativu; [2021]
  Nyckelord :unequal ecological exchange; lifeworld; granite mining; governance; mining anthropology; natural resources curse; natural resources governance; Zimbabwe;

  Sammanfattning : There is a rising interest in the Global South, to ensure that mineral resources are governed to benefit local communities where they are extracted. The shared Africa Mining Vision and economic aspirations in Zimbabwe seeking to integrate equity in governing and extracting mineral resources reflects such interests. LÄS MER