Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 6 - 10 av 234 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 6. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för mäns våld i nära relationer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Andersson Crnkic; Isabella Wolf; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Nurse´s experience; Intimate partner violence; Men s violence against women; Nurse; Mäns våld mot kvinnor; Sjuksköterskan; Sjuksköterskans erfarenheter; Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen har var tredje kvinna världen över någon gång under sin livstid varit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld av en icke känd förövare. Globalt sett är mäns våld mot kvinnor en av de största kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 7. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld i omvårdnadsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mia Arcabic; Victoria Allm; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; hot; våld; arbetsplats; arbetsmiljö; omvårdnad; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hot och våld är ett globalt problem och hälso- och sjukvården är inget undantag. Det förekommer hot och våld mot sjuksköterskor i alla verksamheter där vård och omsorg bedrivs. En handling kan vara att patienter eller anhöriga slår, sparkas eller knuffas, men den vanligaste handlingen är hot om fysisk skada. LÄS MER

 3. 8. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av hot och våld i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Uhr; Viktor Mathiasson; [2022]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterskor; erfarenheter; hot- och våld; arbetsplatsvåld; patienter; prehospital akutsjukvård; ambulanssjukvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld har ökat i samhället och är idag ett stort och växande problem. Hot- och våldssituationer ökar även mot blåljuspersonal vilket har föranlett en ny lag mot blåljussabotage. LÄS MER

 4. 9. Att våga se, våga veta och våga fråga : mötet inom hälso- och sjukvården med kvinnor som utsätts för våld av en partner

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Wilma Berglund Nygårds; Sigrid Bjuresäter; [2022]
  Nyckelord :Abused women; Domestic Violence; Experiences; Nurse-Patient relations; Bemötande; Sjuksköterska-patientrelation; Upplevelse; Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relationer är ett av dagens stora samhällsproblem som hotar kvinnors psykiska och fysiska hälsa. Våldet karaktäriseras utifrån olika uttrycksformer där de vanligaste är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. LÄS MER

 5. 10. När ambulanspersonal utsätts för arbetsrelaterat våld : konskvenser och hantering : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Niklas Palmkvist; Jenny Sundblad; [2022]
  Nyckelord :Adaptation model; Ambulance personnel; Consequences; Nursing; Workplace violence; Adaptionsmodellen; Ambulanspersonal; Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är något som blir mer vanligt i samhället och så även i ambulanssjukvården. Arbetsrelaterat våld innefattar att utsättas för ohövligheter, mobbning, verbala och fysiska aggressioner, hotfulla ord eller aktioner, sexuella trakasserier och fysisk misshandel under sin arbetstid. LÄS MER