Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 6 - 10 av 176 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 6. Hot och våld på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ebba Östman; Lina Omar; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Våld; Upplevelser; Sjuksköterska; Konsekvenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett globalt problem och sjuksköterskor är den yrkeskategori som är mest utsatta för hot och våld, särskilt under triage. Det är utmanande för sjuksköterskor att arbeta i en hektisk miljö och att dagligen utsättas för hot och våld. LÄS MER

 2. 7. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kewan Jabbarian Dezgir; Omid Soltani; [2020]
  Nyckelord :Våld; patriarkat; vanmakt; konsekvenser; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien grundas i intervjuer från socialsekreterare som arbetar inom stöd och skydd mot våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka de sociala sekreterarnas perspektiv på de negativa konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 8. En kvalitativ studie om skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som upplever våld; Anställda; Skyddade boenden; Stöd;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt pappas våld mot mamma. Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på fem olika skyddade boenden i Stockholmsområdet har genomförts i april 2017. LÄS MER

 4. 9. POLISERS UPPLEVELSER AV KVINNORS INSTÄLLNING TILLATT MEDVERKA I UTREDNINGAR GÄLLANDE PARTNERVÅLD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Helene Edhammer; Louise Heldring; Sanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Police officer; Domestic violence; Women s attitudes; Investigation; Normalization process.; Polisen; Partnervåld; Kvinnans inställning; Utredning; Normaliseringsprocessen.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka poliser inom ingripandeverksamhets (IGV) upplevelser av kvinnans inställning till att medverkai utredningen, baserat på initiala brottsplatsförhör, i partnervåldsärenden.Vidare var syftet även att undersöka hur IGV-poliser upplever att manbör arbeta för att motivera kvinnor till att medverka i utredningen. LÄS MER

 5. 10. Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer. : Professionellas uppfattningar och arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Fatoohi; Nadine Koch; [2020]
  Nyckelord :Professionals; domestic violence; abused women; normalization process and the traumatic bond.; Professionella; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet.;

  Sammanfattning : I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER