Sökning: "Ambulanspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Ambulanspersonal.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenheter och hantering av svår luftväg hos vuxna personer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Hällström; Erika Waltin; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; luftvägshantering; svår luftväg.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ambulanspersonal ankommer till olycks- eller sjukdomsplats är sjuksköterskans första uppgift att bedöma, åtgärda och behandla patientens luftväg. Luftvägshantering hos patienter med svår luftväg är en komplex uppgift som generellt är svårare i den prehospitala kontexten jämfört med intrahospital miljö. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens hantering av hotfulla situationer i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Grönlund Bengtsson; Lina-Li Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hot och våld; Prehospital akutsjukvård; Strategier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården samt ambulanssjukvården. Anledningen till varför det sker kan bero på olika saker, allt från påverkan av berusningsmedel till psykisk ohälsa och kan uttryckas verbalt, fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 3. 3. Vi är bara människor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Filip Åkerström; Eric Tillgren; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord Ambulanspersonal; PTSD; upplevelse; psykisk ohälsa; sällanhändelser; stora trauman; psykologiska trauman. Keywords Ambulance personnel; experience; mental illness; rare events; major trauma; psychological trauma.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt. Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenhet av hot och våld i en prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelia Lindqvist; Jenny Bolyki; [2022]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Experience; Prehospital; Threats and Violence; Ambulanspersonal; Prehospital; Erfarenhet; Hot och Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom sjukvården, där ambulanspersonalen är en särskilt utsatt grupp. Hot och våld förekommer främst vid vård av patienter som har hjärnskador, psykisk sjukdom eller är påverkade av droger och ambulanspersonal träffar på alla dessa patienter. LÄS MER