Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 16 - 20 av 176 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 16. Tryggheten i det farliga : en kvalitativ forskning om att möta våldsutsatta kvinnor i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sali Chouhaiber; Shatha Rashrash; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; utsatthet; interaktion; rädsla; oro; tillit;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie undersöker våld i nära relationer och hur detta upplevs och bemöts av tjänstepersoner på olika myndigheter och ideella organisationer. Vidare berör studien hur våldsutsatta kvinnor upplever detta bemötande och hur detta påverkar deras tillit till tjänstepersonerna. LÄS MER

 2. 17. Arbetsrelaterat hot på akutmottagning - En vardag för sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alexander Hörnmark; Robin Hallin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på arbetsplatsen ökar globalt varje år och ses som ett stort arbetsmiljöproblem. Arbetsrelaterat hot och våld ses fem gånger mer frekvent inom vård och omsorg jämfört med andra yrken där sjuksköterskor är den mest utsatta rollen. LÄS MER

 3. 18. Sjuksköterskans upplevelse av faktorer som påverkar mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Lundborg; Anna Tunälv; [2019-08-16]
  Nyckelord :faktorer; patientmöte; Sjuksköterskans upplevelse; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett utbrett problem världen över. 30 procent av alla världens kvinnor som varit i ett partnerförhållande har någon gång blivit utsatta för våld i sin relation. LÄS MER

 4. 19. Hur sexuellt våldsutsatta kvinnor upplever mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Stens; Lina Nordin; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; sexuellt våld; sjukvård; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan hela världen. Kvinnor i världen känner en stor rädsla till att bli utsatta för sexuellt våld. LÄS MER

 5. 20. Att vara föräldrar till ett barn med schizofreni : En litteraturstudie av Linn Forslin och Madeleine Hulin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Hulin; Linn Forslin; [2019]
  Nyckelord :parents schizophrenia experiences; föräldrar schizofreni upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: När en familjemedlem insjuknat i psykisk sjukdom kan det upplevas förändringar inom familjen där deras sätt att leva tillsammans påverkas. Schizofreni klassas som en av de vanligaste psykiatriska folkhälsosjukdomarna och inom den svenska sjukvården uppges omkring 35 000 personer vid något tillfälle ha vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård för schizofreni. LÄS MER