Sökning: "Kvinnors upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 1434 uppsatser innehållade orden Kvinnors upplevelser.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. ''Jag har hittat en knöl i bröstet'' : - En litteraturstudie baserad på självbiografier om kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer i sitt vardagliga liv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Jönsson; Hanna Strömberg; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Riskfaktorer för bröstcancer är det kvinnliga könet, hög ålder samt ärftlighet. Möjligheten att bli botad har ökat de senaste årtiondena. Kvinnor som lever med bröstcancer får en ökad kroppsmedvetenhet vilket kan leda till en försämrad självkänsla. LÄS MER

 3. 3. "Jag lever i en kropp som håller mig tillbaka från att leva." : En autobiografisk studie om kvinnors upplevelser av långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lejla Tesnjak; Johan Persson; [2021]
  Nyckelord :Acceptans; Kvinnor; Lidande; Livskvalitet; Långvarig smärta; Subjektiv upplevelse; Vardag; Vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett av de mest förekommande fenomenen i svensk sjukvård och kostar samhället stora summor pengar varje år. Den orsakar ett stort lidande för den drabbade. Kvinnor är mer representerade i gruppen än vad män är, vilket delvis går att förklara genom olika biologiska förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. "Varför gråter jag?" : En litteraturstudie som belyser kvinnors upplevelser av ohälsa vid användandet av hormonella preventivmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Vukic; Lisa Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Hormonella preventivmedel; Hälsa; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRAKTBakgrund: Hormonella preventivmedel är av de vanligaste metoderna att förhindra enoönskad graviditet. Forskningen visar att hormonella preventivmedel kan påverka kvinnanslivskvalitet och samtidigt medföra allvarliga biverkningar som kvinnan förväntas leva med. LÄS MER

 5. 5. ”Man är ju svart i hela sitt liv.” Afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. – En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nandi Zulu; [2021]
  Nyckelord :Afrosvensk; barnmorska; bemötande; eftervård; förlossningsvård; intervjustudie; mödrahälsovård; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afrosvenskar är en utsatt grupp inom alla samhällssektorer med en ökad risk för komplikationer under graviditet. Syfte: Att belysa afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. LÄS MER