Sökning: "eurokrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet eurokrisen.

 1. 1. DEN GREKISKA SOMMAREN 2015 - Hur två europeiska dagstidningar återgav Greklands kamp för att få behålla euron

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leonie Emanuelsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Grekland; Eurokrisen;

  Sammanfattning : During the summer of 2015, there were debates about Greece’s struggle to remain with theeuro as its currency. This thesis will examine the representation of the debate of this problemin two European daily newspapers: Helsingin Sanomat (FIN) and The Irish Times (IRL). LÄS MER

 2. 2. Har Baselregelverken påverkat europeiska banker?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Shima Jafari; Rebecca Granlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internationella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt ut var Basel II det rådande regelverket. LÄS MER

 3. 3. Government yield spread determinants in the eurozone and the effect of the European debt crisis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arian Kalantari; [2019]
  Nyckelord :Government bonds; yield spread; eurozone; European debt crisis; risk; Statsobligationer; räntor; spread; euroområdet; risk; skuldkrisen;

  Sammanfattning : The inception of the economic and monetary union (EMU) in January 1999 created new conditions for government debt. By eliminating currency exchange rate risk between the member states, the hope was to achieve a more sustainable and integrated government debt market in the euro area. LÄS MER

 4. 4. Whatever it takes: ECB’s Mandate of Purchasing Government Bonds on Secondary Markets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2018]
  Nyckelord :European central bank; Quantitative easing; European Union; EU-law; PSPP; OMT; Monetary financing; Monetary policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the European debt crisis struck the eurozone in late 2009, the European Central Bank (ECB) played a vital role to mitigate the economic situation. In 2012, the ECB announced the introduction of Outright Monetary Transactions (OMT), a government bond buying programme. LÄS MER

 5. 5. Hur Eurokrisen splittrade EU-stödet - En kvantitativ studie av förändringar i EU-stöd på aggregerad nivå hos EU25 åren 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Olsson; [2017-05-03]
  Nyckelord :EU-support; economic factors; integration; divergence; euro crisis; EU-opinion; ekonomiska indikatorer; integration; divergens; eurokrisen;

  Sammanfattning : To which extent economic factors influence the support the European people give to the EU is a frequently debated issue. This thesis therefore aims to add to that debate by examining how the euro crisis affected the EU-support. LÄS MER