Sökning: "Christopher Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Christopher Andersson.

 1. 1. Informationsteknologin och demokratins möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christopher Andersson Cervin; Victor Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Datavetenskap; Habermas; Informationsteknologi; Kritisk teori; Social computing; Sociala medier; public sphere; konsensus; peer-to-peer; Det gemensamma;

  Sammanfattning : Det demokratiska projektet har pågått i tusentals år. En av dess uttolkare och teoretiker är Jürgen Habermas som med sina teorier om deliberativ demokrati och Public Sphere formulerat teorier om mer jämlikhet och rättvisa grundat i den mänskliga kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Riskerna med framförande av maskiner i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Christopher Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Construction Machines; Risks; Machine drivers; accidents; work saftey; working evironment; Bygg- och anläggningsmaskinsförare; risker; olyckor; arbetssäkerhet; arbetsmiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In the construction industry a total 1470 accidents occurred 2018 where some of them also led to fatal outcome (Arbetsmiljöverket, 2018). The qualification to be a construction machine operator are both long and thorough and will give the operator the prerequisites to convey the construction machine in a safe way on different construction sites. LÄS MER

 3. 3. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 4. 4. Whatever it takes: ECB’s Mandate of Purchasing Government Bonds on Secondary Markets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2018]
  Nyckelord :European central bank; Quantitative easing; European Union; EU-law; PSPP; OMT; Monetary financing; Monetary policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the European debt crisis struck the eurozone in late 2009, the European Central Bank (ECB) played a vital role to mitigate the economic situation. In 2012, the ECB announced the introduction of Outright Monetary Transactions (OMT), a government bond buying programme. LÄS MER

 5. 5. "Varför får man bara ta beigt papper?" : Barns aktörskap i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christopher Andersson; Nicklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Aktörskap; Initiativtagande; Ateljé;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. LÄS MER