Sökning: "Christopher Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Christopher Andersson.

 1. 1. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 2. 2. Whatever it takes: ECB’s Mandate of Purchasing Government Bonds on Secondary Markets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2018]
  Nyckelord :European central bank; Quantitative easing; European Union; EU-law; PSPP; OMT; Monetary financing; Monetary policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the European debt crisis struck the eurozone in late 2009, the European Central Bank (ECB) played a vital role to mitigate the economic situation. In 2012, the ECB announced the introduction of Outright Monetary Transactions (OMT), a government bond buying programme. LÄS MER

 3. 3. "Varför får man bara ta beigt papper?" : Barns aktörskap i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christopher Andersson; Nicklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Aktörskap; Initiativtagande; Ateljé;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. LÄS MER

 4. 4. Robot-held camera platform for medical applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Christopher Tvede-Möller; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis a robot-held platform is developed. The final goal of the platform is to follow a potential surgeon’s head during operation while cameras mounted on the platform film the ongoing operation from the perspective of the surgeon. LÄS MER

 5. 5. ARBETSTERAPEUTENS PROFESSIONELLA RESONEMANG INOM RÄTTSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Robert Andersson; Torrestedt Christopher; [2017-06-09]
  Nyckelord :Forensic Occupational Therapy;

  Sammanfattning : BakgrundI det arbetsterapeutiska arbetet inom rättspsykiatrin fokuseras arbetet på att utföra arbetsterapeutiska interventioner för att förbereda patienten att återgå till samhället utanför rättspsykiatrin. Kunskapsläget kring denna praxis är i Sverige bristfällig. LÄS MER