Sökning: "fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet fastighetsmäklare.

 1. 1. Fastighetsmäklarens kontrollplikt - En fastighetsmäklares kontrollplikt av samtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom i de fall säljande part har ingått äktenskap i land utanför Sverige men inom den Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olin Emma; Beijner Anna; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Kontrollplikt; Fastighetsmäklare; Bostadsrätt; Äktenskap; Samtycke; Real estate agent; Property; Condominium; Marriage; Consent;

  Sammanfattning : Inom den svenska familjerätten finns ett antal förfogandeinskränkningar till följd av äktenskap, vilka kan hindra en make från att självmant ta beslut rådande egendom. Däribland finns ett hinder att överlåta fast och lös egendom utan den andra makens samtycke. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lojala kundbank : Hur en fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Selma Fazlic; Matilda Lavén; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; Real Estate Broker; Service Provider; Customer Satisfaction; Word-of-Mouth; Image; Trust; Communication; Sweden; Kundlojalitet; Fastighetsmäklare; Fastighetsbranschen; Tjänsteleverantör; Kundnöjdhet; Word-of-Mouth; Image; Förtroende; Kommunikation; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur aktivt arbetande fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet under en fastighetsförsäljning. Eftersom det enligt forskning inte finns någon samstämmig definition av kundlojalitet eller ett ramverk för att skapa det så bör fenomenet undersökas branschvis, i detta fall inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan personlighetstyper och graden av utbrändhet bland fastighetsmäklare som lämnat yrket : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big Five" och utbrändhetsverktyget "Maslach Burnout Inventory - General Survey"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kajsa Bergklint; Amanda Treutiger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Backman; Fanny Hellgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance   Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren   Supervisor: Jonas Kågström   Date: 2019 - June     Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.   Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. LÄS MER