Sökning: "fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet fastighetsmäklare.

 1. 1. Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework : En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alessandro Schillaci; Artur ter Harkel; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Real estate agents; Competing Values Framework; Paradoxical leadership; Behavioral complexity.; Ledarskap; Fastighetsmäklare; Competing Values Framework; Paradoxalt ledarskap; Beteendemässig komplexitet;

  Sammanfattning : Titel: Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework. En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Artur ter Harkel, Alessandro Schillaci Handledare: Dr. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen : -  En kvantitativ studie om förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sophie Karlsson; Sophi Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen - En kvantitativ studieom förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen.Nivå: Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi,Fastighetsmäklarprogrammet, LedarskapFörfattare: Sophi Eriksson och Sophie KarlssonHandledare: Jonas Kågström och Martin AhleniusDatum: 2022-05-25Syfte: Syftet är att analysera arbetstillfredsställelsen i en organisation, detta med hjälp av tvåolika ledarskapsstilar vilka är autentiskt ledarskap och LMX-teorin. LÄS MER

 3. 3. En oreglerad budgivningsprocess : Hur fastighetsmäklare upplever att en icke lagreglerad budgivningsprocess påverkar förtroendet för fastighetsmäklare på fastighetsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Isgren; Emelie Simmingsköld Ralsgård; [2022]
  Nyckelord :astighetsförmedling; budgivning; förtroende; tillit; budgivningsstrategier; relationskvalitet; service;

  Sammanfattning : Hetsiga budgivningar och avsaknaden av en lagreglerad budgivningsprocess i Sverige skapar en osäkerhet, oro och misstankar hos konsumenter på bostadsmarknaden. Detta är något som kan anses påverka förtroendet för fastighetsmäklaren. LÄS MER

 4. 4. Kunden har alltid rätt - eller? : En kvantitativ studie om maktobalans och kundaggression i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Häggström; Rebecca Odhe; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate industry; power; power imbalance; customer aggression; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; makt; maktobalans; kundaggression;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid rätt, eller? En kvantitativ studie om maktobalans inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Häggström och Rebecca Odhe Handledare: Jonas Molin Datum: 2022 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundmötet i fastighetsmäklarbranschen ur ett maktperspektiv med avseende på verbal, fysisk och sexuell kundaggression. Vidare ska undersökas vilka som utsätts för kundaggression med hänsyn till kön, ålder, branschvana och lönesystem. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering ur tre perspektiv : En kvalitativ studie i värdering av småhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Hjärp; Mira Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate valuation; lending; detached houses; external valuation; statistical valuation; Fastighetsvärdering; kreditgivning; småhus; extern värdering; statistisk värdering;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har reglerna kring bankers kapital och likviditetshantering stramats åt i nya reformpaketet Basel Ⅲ vars implementering fortgår. I dagsläget styrs bankernas kreditgivning av det internationella regelverket samt Finansinspektionens bolånetak på 85 procent av fastighetens marknadsvärde. LÄS MER