Sökning: "WOM"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet WOM.

 1. 1. Storytelling på sociala medier : En kvalitativ studie om hur storytelling inom hotell- och restaurangbranschen kan användas som verktyg för att bygga varumärke och leverera känslor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Philip Norman Rondahl; Alma Backlund; [2023]
  Nyckelord :Storytelling; varumärke; sociala medier; Word of Mouth; relationsmarknadsföring; emotionell marknadsföring.;

  Sammanfattning : Storytelling is a popular marketing tool today and can be used in many different ways for companies. The purpose of this study is to investigate how service companies can use storytelling in social media platforms for marketing purposes and branding. LÄS MER

 2. 2. A study on the association of firm-generated content on Instagram, affective customer engagement, and positive electronic word of mouth: Evidence from food industry of Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Muhammad Usman Anwar; Usman Younis; [2023]
  Nyckelord :Firm generated content; Affective customer engagement; Perceived enjoyment; Perceived originality; Positive electronic word of mouth;

  Sammanfattning : In marketing literature, the consumer engagement concept has gained the significant attention of researchers. Based on the stimuli-organism-response (S-O-R) framework, current research proposed to analyze the association between consumers' perception of characteristics of firm-generated content (FGC) on Instagram and positive electronic word of mouth by consumers through affective consumer engagement. LÄS MER

 3. 3. Elbilsköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Christopher Duong; Ludmilla Mateus Tati; [2023]
  Nyckelord :Innovators; early adopters; early majority; konsumenter; köpbeteende; eWOM; WOM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Elbilköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Marcus Andersson, Christopher Duong, Ludmilla Mateus Tati Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Innovators, early adopters, early majority, konsumenter, köpbeteende, eWOM, WOM Syfte: Jämföra olika grupper av konsumenter utifrån deras attityder och beslutfattande vid köp av elbilar. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk omfattas av: Livscykeln för adoption av ny teknologi, planerat beteende, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth, barriärer vid adoption av ny teknologi, högt och låg engagemang, samt köpprocessen. LÄS MER

 4. 4. The Impact of e-WOM on Consumer Buying Behavior : Case study in the Food Retail Industry (Sweden): ICA Gruppen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mahmuda Akter Mousumi; Hassan Sarib Qureshi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Dissatisfaction in Consumers" : A qualitative study on Word of Mouth and how it affects consumer complaints and repurchase intention, in fast food chains

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rasmus Nilsson; Rawan Abdulraham; [2022]
  Nyckelord :Word of Mouth; Repurchase Intention; Consumer Complaints; Negative Word of Mouth; Positive Word of Mouth; WoM; Dissatisfaction; Satisfaction; Core Service Failure;

  Sammanfattning : Word of mouth has been considered a big factor for why brands do not need to make excessive marketing efforts, due to consumers recommending their products or services to other consumers through WoM. Given this thesis explores the relationship between WoM, complaints and repurchase intentions of consumers when it comes to fast-food restaurants, the WoM mostly is that of a negative aspect. LÄS MER