Sökning: "WOM"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet WOM.

 1. 1. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 2. 2. The influence of guerrilla marketing on consumers’ purchasing behavior

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Zeineb Tarek Jawad Al Fattal; Ismael El Rharbaoui; Amara Aldebe; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021/01/21 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Amara Aldebe, Ismael El Rharbaoui.  Zeinab Al Fattal Title: The influence of guerrilla marketing on purchasing behavior Tutor: Leanne Johnstone Keywords: guerrilla marketing, consumers’ behavior, purchasing behavior, marketing communication, brand image, WoM Researchquestion: How does guerrilla marketing influence consumers purchasing behavior? Purpose: To examine the effect of guerrilla marketing on purchasing behavior Method: Qualitative research technique Conclusion: The impact of guerrilla marketing on purchasing behavior mainly dependson the brand image and how innovative the guerrilla campaign is . LÄS MER

 3. 3. Resemotivet image & dess betydelse : En enkätstudie om hur resemotiv med fokus på image har en betydande roll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Andreas Ekängen; Björn Friberg; [2021]
  Nyckelord :Image; cognitive image; affective image; WOM eWOM; Staycation; Travel motives; Image; Kognitiv image; Affektiv image; WOM eWOM; Staycation; Resemotiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och dess indelningarutgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka. Med ‘dess indelningar’ syftar vi till att undersöka kognitiv och affektiv image har en betydande roll för människor bosatta i Sverige när de väljer att semestra i landet. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring via mukbang video : En kvalitativ studie av kvinnors uppfattning på mukbang video

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ylva Andersson; Nina Thi Vo; [2021]
  Nyckelord :Mukbang; Mukbang Influencer; ASMR; eWOM; WOM; Sensory Marketing.;

  Sammanfattning : Background: After the boom of mukbang videos in South Korea and its popularity spread tothe rest of the world, companies have started to use mukbang influencers tobuild a strong brand identity and to create a topic for debate.Purpose: The purpose of this study is to examine womens’ outlook on mukbang videosand marketing in mukbang videos. LÄS MER

 5. 5. The Brand Implications of Green Demarketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Brännstam; Simon Eliasson; Oliver Schott; [2021]
  Nyckelord :Green demarketing GD ; Green advertising GA ; Sustainability marketing; Corporate Credibility CC ; Word-of-mouth WoM ; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : A significant part of the marketing profession consists of stimulating and expanding the demand for products and services. However, as society’s level of consumption increases at the same time as our resources decrease, the marketer’s role faces an inevitable change if the global environmental goals are to be achieved. LÄS MER