Sökning: "WOM"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet WOM.

 1. 1. DO CONSUMERS BELIEVE EACH OTHER ONLINE? : A study of how consumers assess credibility of brand-related UGC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Ketola; Sandra Norrman; [2019]
  Nyckelord :UGC; brand-related UGC; user-generated content; consumer-generated content; consumer power; consumer response; e-WOM; brand perception; co-creation; brand communication; UGC marketing; brand management; communication process; credibility;

  Sammanfattning : With the gradual rise of Web-2.0 based platforms, Internet users were given the possibility to interact with each other in virtual communities. LÄS MER

 2. 2. Marketing Communication Strategy for a Science Park

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anna Luchina; Giacomo Codazzi; [2019]
  Nyckelord :Science Parks; marketing of services; marketing communications; students as potential customers;

  Sammanfattning : Background: World economy of the 21st century places high demands on national economic systems. Governments implement various initiatives to enable a more effective cooperation between universities and industries in order to increase competitiveness of their economies. Science Parks represent one type of such initiatives. LÄS MER

 3. 3. Jag möts av destinationsmarknadsföring dagligen på sociala medier : En studie om konsumenternas tolkning av destinationsmarknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jessica Vaca Vaca; Patricia Tanaveerapong; [2019]
  Nyckelord :Destination marketing; Social Media; Qualitative method; WOM; eWOM; Social Media Marketing; The Buyer Decision Process; Personal Characteristics Affecting Consumers Behavior; Push- and Pull Factors; Destinationsmarknadsföring; sociala medier; kvalitativ metod; sociala media marketing; WOM; eWOM; Konsumentens beslutsprocess; Personliga egenskapers påverkan på konsumenternas köpbeteende; Push- och Pull faktorer;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för konsumenter att använda sig av sociala medier, främst inom turismindustrin. Det är vanligt för konsumenter att idag stöta på nya destinationer och att viljan av att resa uppstår genom sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Lagom kontroversiellt eller kränkande? : En kvantitativ studie om kontroversiell reklam och konsumenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrew Andersson; Kristoffer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Controversial advertising; Offensive advertising; Brand attitude; Word of mouth; Electronic word of mouth; Kontroversiell reklam; Kränkande reklam; Varumärkesattityd; Word of mouth; Elektronisk word of mouth;

  Sammanfattning : Detta arbete inspirerades av att ha observerat reklamkampanjer som fått väldigt stor spridning till följd av att de uppmärksammats pga. att konsumenter har ogillat eller gillat budskapet i kampanjen vilket gett upphov till diskussioner muntligen eller online. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Jonsson; Gabriel-Johan Saliba; [2019]
  Nyckelord :eWOM; trust; brand awareness; WOM; credibility; anonymity.; eWOM; tillit; brand awareness; WOM; trovärdighet; anonymitet.;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsson och Gabriel-Johan Saliba Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: Juni 2019 Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM och tillit är starkare än relationen mellan brand awareness och tillit.  Metod: I denna studie har vi använt en kvantitativ metod och en webbaserad enkätundersökning för att bekräfta eller förkasta våra fyra hypoteser. LÄS MER