Sökning: "WOM"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet WOM.

 1. 1. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 2. 2. Swipe up : En kvantitativ undersökning kring hur konsumenters attityd och köpintention påverkas av marknadsföring via sociala medier

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Powell Vallared; Tina Zand Karimi; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer Marketing; UGC; E- WOM; attitude and purchase intention; Sociala medier-marknadsföring; Influencer Marketing; UGC; E-WOM; attityd och köpintention.;

  Sammanfattning : Since its inception, social media has developed into something that is now a constant part of our everyday lives. From being a digital place where users could keep in touch with friends and family, social media has become a place where consumers and companies have the opportunity to communicate. LÄS MER

 3. 3. The consumer perspective on sustainable fashion: A quantitative study of Swedish consumers' perceptions of sustainable fashion and the effect of sustainable information on attitudes and intentions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ella Ahlborg; Lovisa Grant; [2020]
  Nyckelord :Sustainable fashion; Attitudes; Behavioural intentions; Nudging; Information;

  Sammanfattning : The fashion industry is transforming towards more sustainable practices which requires that companies understand the consumer perspective. This quantitative study investigates what sustainable fashion means to Swedish consumers, and how sustainable information about a garment can affect consumers' attitudes, purchase intentions, and Word of Mouth intentions. LÄS MER

 4. 4. Påverkar sociala medier kundens köpbeslut inför ett bostadsköp?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Valencia Ataseven; Aliana Khaled Mansour; [2020]
  Nyckelord :WOM; sociala medier; köpbeslut; viral marknadsföring och kund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Challenging The Binary Conversation Around Hair Care: A quantitative study on how gender-neutral marketing can be used for gender-specific brands in the hair care industry.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Viktoria Turujlija; Lia Ogbazion; [2020]
  Nyckelord :Gender-neutral marketing; Advertising; Hair care; Brand extensions; Gender stereotypes;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the effects of gender-neutral brand extensions for masculine and feminine brands by using gender-neutral marketing. We also provide a definition of gender-neutral marketing and put gender-neutrality in a brand extension context. LÄS MER