Sökning: "Arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9561 uppsatser innehållade ordet Arbetssätt.

 1. 1. BBIC i ljuset av tre styrlogiker – En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever BBIC som styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Thuresson; [2023-09-13]
  Nyckelord :BBIC; standardiserade arbetssätt; styrning; socialtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare upplever det standardiserade arbetsverktyget BBIC som styrning. Närmare bestämt undersöker studien hur socialsek-reterare upplever och förhåller sig till BBIC som styrningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 3. 3. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 4. 4. De mindre pappers- och kartongbruken och deras externa logistikflöde En marknadsanalys för Göteborgs hamn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Gidlund; Emma Johannesson; Maja Ödman; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur den svenska skogsindustrin samverkar tillsammans med Göteborgs hamn. Hamnen är idag den största i Skandinavien och innehar därmed en stark marknadsposition. I dagsläget har de en jämn fördelning av import och export, där gods från olika branscher som stål, fordon och skogsmaterial fraktas. LÄS MER

 5. 5. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER