Sökning: "Mikroplast"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Mikroplast.

 1. 1. Platsar plasten på plan? : En kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner i Lunds kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Katla Stellansdottir; [2019]
  Nyckelord :Micro plastic; artificial turf; rubber granulates; barriers; Trudgill; municipality; soccer; environmental work; Mikroplast; konstgräs; gummigranulat; barriärer; Trudgill; kommun; fotboll; miljöarbete;

  Sammanfattning : Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Finns det mikroplaster i Lunds dagvatten och fungerar densitetseparation som analysmetod?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Timothy Williams; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Dagvatten; Plast; Vatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are being found in large amounts in the environment. In samples from Sweden’s west coast 4000-100000 particles of microplastic/kilogram of dry samplewas found. One of the larger pathways into theenvironment for microplastic is believed to be stormwater. Yet there is no standard method to analyse this pollution. LÄS MER

 3. 3. Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Robin Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Microplastic; Tarkett; Plastic Industry; Design Thinking; Environmental Sustainability; Mikroplast; Tarkett; Plastindustrin; Design Thinking; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Microplastics is a growing problem for the environment and the risk that microplastics reaches our food and water is constantly increasing. Microplastics also affects animal life and it is more and more common that fishes, birds and even whales dies because of malnutrition since their stomachs are full of microplastics. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast i behandlat lakvatten : En fallstudie med åtta avfallsanläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Victoria Eriksson Russo; [2018]
  Nyckelord :microplastic; leachate; landfills; plastic; Sweden; mikroplast; lakvatten; deponier; plast; Sverige;

  Sammanfattning : Forskare och myndigheter runt om i världen enas idag om att stora mängder mikroplast ackumuleras i världshaven och att dessa kan tas upp av olika levande organismer. Mikroplaster definieras ofta som plastpartiklar mindre än fem millimeter och kan härstamma från olika mänskliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Membranbioreaktorer och deras förmåga att avlägsna prioriterade mikroföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hassan Murad; [2018]
  Nyckelord :MBR-process; emerging substances of concern ESOC ; pharmaceutical residues; antibiotics; hormones; perfluorinated alkylated substances PFAS ; microscopic debris particles; AOX; EOX; wastewater; sewage sludge; MBR-process; prioriterade mikroföroreningar; läkemedelsrester; antibiotika; hormoner; perfluor alkalysyror PFAS ; mikroskräp; AOX; EOX; Avloppsvatten; Avloppsslam;

  Sammanfattning : Spridning av läkemedelsrester och andra prioriterade mikroföroreningar i miljön har uppmärksammats och stor oro väckts kring problematiken. Bland observationer som forskare har noterat till följd av antibiotika, hormoner och läkemedel i vattenmiljöer är bland annat bakteriell resistens, könsbyte och sterilitet hos fisk och groddjur. LÄS MER