Sökning: "words"

Visar resultat 6 - 10 av 6369 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 6. La cultura boliviana en el aula de ELE en Suecia : Un estudio de caso sobre la contribución de la lectura de textos literarios de Bolivia en el aula de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Evelina Lindman; [2022]
  Nyckelord :Cultural and social conditions; reading; literary texts; Bolivia; SFL; Condiciones culturales y sociales; lectura; textos literarios; Bolivia; ELE;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio de caso es investigar de qué manera la lectura de textos literarios de Bolivia podría contribuir a la comprensión de las condiciones culturales y sociales de Bolivia en alumnos que estudian el paso cuatro de español como lengua extranjera (ELE) en Suecia. La hipótesis es que los alumnos tienen poco conocimiento de Bolivia, y que la lectura de textos literarios de Bolivia y las discusiones grupales sobre ellos en el aula de ELE podrían contribuir a un entendimiento básico de las condiciones culturales y sociales de Bolivia. LÄS MER

 2. 7. Hur kan en övergång till marknadshyror göras på ett sätt som kompenserar nuvarande hyresgäster i Linköpings kommun?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Douglas Hayes; Ivar Hof; [2022]
  Nyckelord :Marknadshyra; bruksvärdeshyra; bruksvärdessystemet; avreglering; hyresreglering; kompensation; takmetoden;

  Sammanfattning : Authors: Ivar Hof and Douglas Hayes Supervisor: Bo Sjö  Background: Housing shortage is a heavily debated topic amongst today’s politicians and mainly originates from rent control regulations on today’s housing-market (Kopsch, 2019; Bokriskommittén, 2014). There have been suggestions made about a deregulation of the housing market and to instead impose market-rent (Donner, Englund, Persson, 2017). LÄS MER

 3. 8. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 4. 9. Fallet med Bertil Ströberg, - spionteoriernas svarta svan?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stephanie Spets; [2022]
  Nyckelord :Key words: Spy; spies; MICE; intelligence studies; espionage; psychology of espionage; motives for spying; counterintelligence.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The case of Bertil Ströberg has repeatedly been called one of Sweden's most remarkable criminal cases. The indictment against Ströberg from 1983 claims that he committed grave espionage against Sweden on behalf of Poland. Ströberg says that he is innocent of the crime, and fought until his death to get his case reopened in the Supreme Court. LÄS MER

 5. 10. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Gustav Wetterlind; [2022]
  Nyckelord :Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. LÄS MER