Sökning: "Gör skillnad"

Visar resultat 1 - 5 av 1916 uppsatser innehållade orden Gör skillnad.

 1. 1. Hederns plats i svenskämnet : En didaktisk litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Jennifer Bissas; [2024]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; svenskämnesdidaktik; litteraturundervisning; postkolonial teori; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks den didaktiska potentialen i två verk som behandlar temat hedersrelateratvåld och förtryck. Det är en känslig samhällsfråga som kan leda till stigmatisering av folkgrupper eller personer med vissa religiösa trosuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats. LÄS MER

 3. 3. Svårigheten med att hantera ohövlighet: hur coping och ohövlighet på arbetsplatsen är kopplat till psykisk hälsa och arbetsplatstrivsel för hbtq-personer och heterosexuella cispersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Persson Hansson; [2024]
  Nyckelord :Hbtq; diskriminering; psykisk hälsa; ohövlighet på arbetsplatsen; coping; LGBTQ; discrimination; mental health; workplace incivility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hbtq-personer rapporterar sämre psykisk hälsa samt trivs sämre på arbetet än andra, något som kopplats till begreppet minoritetsstress. Tidigare forskning har även lyft copingstrategier som en möjlig faktor som påverkar sambandet mellan utsatthet för kränkningar och påverkan på mående. LÄS MER

 4. 4. Robust non-Abelian geometric phases on three-qubit spin codes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Parham Azish; [2024]
  Nyckelord :Quantum information theory; Holonomic quantum computing; non-abelian systems;

  Sammanfattning : Quantum holonomies are non-Abelian Geometric Phases predominantly observed in adiabatic, non-adiabatic, or measurement-based quantum evolutions. Their significance lies in their potential utility within quantum computing due to their robustness against noise throughout the parameter path. LÄS MER

 5. 5. Vi gjorde allt enligt rutin, men hur mår vi? : En intervjustudie om personalens upplevelse av att arbeta med suicidnära patienter inom rättspsykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Söderberg; My Liljekvist; [2024]
  Nyckelord :Rättspsykiatrisk vård; suicid; suicidnära patient; suicidprevention; personalens upplevelse; samtal; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 avled 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Bland patienter som vårdas inom rättspsykiatrisk vård finns hög risk för suicid då psykiatriska diagnoser samt tidigare försök är stora riskfaktorer. Att möta människor som har tankar på att ta sitt liv är en viktig och svår uppgift. LÄS MER