Sökning: "lågstadieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet lågstadieelever.

 1. 1. Vilka framgångsmetoder finns det som ger högpresterande lågstadieelever möjligheten att utvecklas i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Svensson; Matilda Liljeqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Early primary school; Elementary school; Grade 1 or 2 or 3; High performance; Mathematics;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få en kunskapsöversikt över hur högpresterande elever kan bli utmanade i matematikundervisningen främst i lågstadiet och hur arbetsmetoderna ser ut från lärarens perspektiv. I detta arbete vill vi få fram en slutsats om hur och varför lärare i svensk skola kan utmana högpresterande elever i lågstadieklass efter deras befintliga nivå. LÄS MER

 2. 2. Hyperfart till läsning? : En kvantitativ studie i skönlitterära hypertexters plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2023]
  Nyckelord :Hypertext; motivation; reading comprehension; Choose your own adventure; gamification;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hypertextuell skönlitteratur och dess inverkan på viktiga aspekter i läsutvecklingen hos lågstadieelever. Detta utförs genom en kvantitativ enkätundersökning i sex klasser i årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar högläsning respektive tyst läsning elevers läsförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Grujicic; Neda Akbarnejad; Rejin Haji; [2022]
  Nyckelord :oral reading; reading aloud; silent reading; elementary education; reading comprehension; högläsning; tyst läsning; lågstadieelever; mellanstadieelever; läsförståelse;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how elementary school teachers use oral reading and silent reading in the classroom, and whether and in what way the two reading strategies benefit students’ reading comprehension. The questions that the study is based on are ”what purpose does the teacher have with reading aloud and silent reading in the classroom?” and ”is reading aloud and silent reading beneficial for student’s reading comprehension, and in what way?”. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmetoder inom nyhetsundervisning : En kvalitativ studie utförd på lågstadielärare inom årskurserna 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teachers’ teaching methods; news; social studies teaching; primary school students; students’ understanding; the news program Lilla aktuellt.; Lärares arbetsmetoder; nyheter; samhällskunskapsundervisning; lågstadieelever; elevernas förståelse; Lilla aktuellt.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att finna olika arbetsmetoder som lågstadiepedagoger i årskurserna 1–3 använder i sin samhällskunskapsundervisning om nyheter. Undersökningen reflekterar även om vilka möjligheter och hinder som lågstadiepedagoger möter i sina arbetsmetoder när det kommer till nyhetsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Yousif; Katarina Zubak; [2022]
  Nyckelord :dyslexi; flerspråkighet; grundskola; lågstadieelever; lässvårigheter och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av tio vetenskapliga artiklar svarat på följande frågeställningar: Vilka svårigheter kan elever med dyslexi och flerspråkiga elever möta i läs- och skrivundervisningen? Hur yttrar sig svårigheterna i undervisningen?Resultatet visar olika svar utifrån tre teman som vi har utgått ifrån. Det första temat är “läs- och skrivsvårigheter i undervisningen”, där stavning blir ett bekymmer för elever eftersom de har svårt att producera längre texter. LÄS MER