Sökning: "Bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Bilderbok.

 1. 1. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehittämässä : Sukupuolisensitiivinen tulkinta Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -teoksen henkilöhahmoista

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Honkala Mikko; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; barnlitteratur; könsroller; karaktärer; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. LÄS MER

 2. 2. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 3. 3. "Den Andre" En narrativ analys av hur underordnade grupper framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :bilderbok; den Andre; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en bilderboksanalys som utifrån postkolonial teori och den narrativa metoden dekonstruktion syftar till att undersöka hur den Andre framställs i bilderböcker från två olika tidsepoker. Begreppet den Andre innebär de grupper som traditionellt sett är underordnade i samhället och som avviker från normen. LÄS MER

 4. 4. Trädet stod och tänkte : En bilderboksanalys av Viveca Sjögrens vi blåste bort ibland med stöd av ekokritiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Viktoria Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Children’s picture book; Viveca Sjögren; Maria Nikolajeva; Picture book analysis; Ecocriticism; NatCul matrix; Tree; Central; Centered; Bilderbok; Viveca Sjögren; Maria Nikolajeva; Bilderboksanalys; Ekokritik; NatCul-matrisen; Träd; Central; Centrerad;

  Sammanfattning : The aim of this study is to do a picture book analysis of Viveca Sjögrens vi blåste bort ibland (2013), focusing on the tree, and to deepen the analysis assume an ecocritical perspective. The questions I asked were; how is the tree portrayed? What does the relationship between the characters and the tree look like - whether it is celebratory or problematizing towards nature and whether the characters express an anthropocentric or ecocentric towards the tree? Finally, what function does the tree have for the intrigue as a whole? To perform the picture book analysis, I primarily make use of Maria Nikolajeva’s Bilderbokens pusselbitar (2000) (The puzzle pieces of the picture book) and as a theoretical analysis tool I use the NatCul matrix developed by the research group NaChiLitCul. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Cullbrand; [2019]
  Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER