Sökning: "Bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Bilderbok.

 1. 1. Normbrytande karaktärer : En kvalitativ semiotisk analys av genus i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Filippa Granklint-Boklund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Semiotik; Visuell bildanalys; Bilderbok; Genus; Manligt; Kvinnligt; Norm; Stereotyp; Könsneutralitet; Normbrytande; Normkreativ; Karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ, semiotisk studie som analyserar tre bilderböcker från bokförlaget OLIKA förlag. Uppsatsen syftar till att undersöka könskodade tecken i tre bilderböcker från detta förlag som säger sig arbeta med normkritiska skildringar avseende kön, vilket benämns som att de arbetar ”normkreativt”. LÄS MER

 2. 2. Tummelisa : En bildanalys av olika illustrationer av Tummelisa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hansson Mihas; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderböcker; barndomsdiskurser; bildanalys; illustrationer  ;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vilka barndiskurser som blir synliga i de olika illustrationerna och hur Tummelisa förändrats över tid. För att få syn på vilka barndiskurser som illustrerats har jag valt sju olika svenska utgåvor från olika tidsperioder som sträcker sig mellan år 1907, då Elsa Beskows bilderbok gavs ut och år 2021 då den senaste versionen av Tummelisa illustrerad av Anna Höglund gavs ut. LÄS MER

 3. 3. Användning av bilder, målningar och teckningar för språkutveckling : En litteraturstudie om språkutveckling i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Dock; Sofie Erlandsson; Julia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :bilder; inlärning; kommunikation; målningar; språkutveckling; teckningar; text;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att bidra till att lärare och andra får tillgång till samlad kunskap på vetenskaplig grund om hur undervisningen kan anpassas samt vilka hjälpmedel det finns att tillgå för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Litteraturstudien utgår från frågeställningen: Vilka centrala teman och kunskaper kan identifieras i forskningen om elevers lärande genom bilder, målningar och teckningar för språkutveckling? Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Normikriittisyyttä kuvin ja sanoin lasten kuvakirjassa : Aino Havukaisen ja Sami Toivosen teos Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla normeja laajentavana oppimateriaalina äidinkielen opetuksessa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Maria Harju; [2022]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderbok; normikritik; intersektionalitet; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats i kursen finska för modersmålslärare undersöker jag normkritik i en barnbilderbok. I studien analyserar jag bilderboken Tatu och Patu – Kovaa menoa kiskoilla, som är skriven och illustrerad av Aino Havukainen och Sami Toivonen (2020). LÄS MER

 5. 5. Bilderboken och läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares arbete med bilderboken i läsförståelseundervisningen i F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Andersson; [2022]
  Nyckelord :Bilderbok; läsförståelse; multimodalitet; F-3;

  Sammanfattning : Bilderboken är en multimodal text som elever ofta möter i undervisningen i skolan. Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om några lärares arbete med bilderboken i läsförståelseundervisningen i årskurs F-3 för att synliggöra hur lärare kan stötta elever i deras utveckling av läsförståelse. LÄS MER