Sökning: "Bilderbok"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet Bilderbok.

 1. 1. Modig och rädd : En multimodal analys av bilderböcker utifrån maskulint och feminint

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Bogmer; Priscilla Edin; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Feminint; Förskola; Maskulint; Multimodal analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur maskulint och feminint gestaltas i bilderböcker som förekom på en förskola. Tidigare forskning belyste att maskulina karaktärer kan gestaltas som modiga, aktiva och problemlösare (Filipović, 2018; Sciurba, 2017) medan feminina karaktärer gestaltas som omhändertagande och passiva (Adams et al. LÄS MER

 2. 2. Titeln må vara Borttappad, men det är inte dess läsare : Hur Shaun Tans bilderbok Borttappad subtilt leder dess läsare framåt och engagerar till en närmare läsning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stjärnstoft : En bilderbok för vuxna

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Hannah Arnesen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Inte klimatet nu igen”, tänkte jag och bläddrade förbi. Tills jag en dag började fundera på om det går att berätta om klimatkrisen på ett sätt som får mig att vilja fortsätta läsa istället? Den frågan blev början på den bilderbok för vuxna som är mitt masterprojekt. LÄS MER

 4. 4. Att tala om döden i bilderböcker : — Barnböcker som verktyg under svåra samtal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Siri Schedin; [2021]
  Nyckelord :Sorg; Barn; Bilderböcker; Döden; Sorghantering; Grafisk Design;

  Sammanfattning : I det här arbetet blir två respondenter i åldrarna sex och sju, tillsammans med en förälder, tilldelade en varsin bok med döden som tema. Böckerna de blir försedda med är “Adjö, herr Muffin” av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm, samt “Dödenboken” av Pernilla Stalfelt. LÄS MER

 5. 5. Könsmönster i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor -En bilderboksanalys med perspektiv på genus och didaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Petra Eriksson; Elin Sjöqvist; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; genus; könsmönster; Musse Helium;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) skriven av Camilla Brinck. Syftet med bilderboksanalysen är att undersöka hur karaktärerna i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) gestaltas utifrån ett genusperspektiv samt hur de förhåller sig till traditionella könsmönster i barnlitteratur. LÄS MER