Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 21. The time you get the money on the bank the clock starts ticking : En fallstudie om den möjliga intressekonflikten mellan entreprenören/ekoprenören och riskkapitalet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Engström; Andreas Näslund; [2013]
  Nyckelord :entreprenörskap; ekoprenörskap; riskkapital; intressekonflikt;

  Sammanfattning : Miljödebatten blossade upp på allvar under 1980-talet. Detta skapade en ökad medvetenhet bland samhällets medborgare att miljöförstöringen kommer bli ett problem i framtiden. LÄS MER

 2. 22. Hur påverkar bonusar investeringsstrategin i ett företag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det debatteras i media om att bonusar leder till kortsiktighet, att företagsledare medvetet väljer bort långsiktiga investeringar för att uppnå kortsiktiga vinster. Det har också debatterats om huruvida större bonusar till chefer leder till högre lönsamhet för aktieägarna. LÄS MER

 3. 23. Hållbarhetsredovisning - kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Lindgren; Daniel Lindström; [2012]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; fondbolag; analytiker; UN PRI; etisk fond; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning – kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar Seminariedatum: 31 maj 2012 Ämne/kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi - redovisning, 30 HP Författare: Sofie Lindgren och Daniel Lindström Handledare: Johan Dergård och Niklas Sandell Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, fondbolag, analytiker, UN PRI, etisk fond Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i sådana fall på vilket sätt fondanalytiker använder sig av företagens hållbarhetsredovisning i sina företagsanalyser. Bisyftet är att undersöka hur användningen av hållbarhetsredovisningen i företagsanalyser skiljer sig åt hos fondanalytiker som arbetar med etiska fonder respektive de som arbetar med andra fonder. LÄS MER

 4. 24. Balanced Scorecard - Värdeskapande eller en väcker färg på tapeten. En undersökning av adoptionsmotiv för det balanserade styrkortet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Alm; Victor Alm; [2010-06-22]
  Nyckelord :Implementering; BSC; värdeskapande; managementkoncept;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Historiskt har företagens system för prestationsmätning varitkortsiktiga och finansiella, men genom den skiftande konkurrensen har allt mer kritik riktatsemot dessa system. Som ett svar på denna kortsiktighet har det kommit flera nyamanagementtekniker som belyser företaget utifrån fler perspektiv än det finansiella. LÄS MER

 5. 25. Reglering av bonus i banker : Trygga det finansiella systemet eller politisk populism?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Ellwerth-Stein; Erik Öberg; [2010]
  Nyckelord :Reglering; rörlig ersättning; bonus; finanskris; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rörliga ersättningssystem anses ha främjat ett överdrivet risktagande i finansiella bolag, vilket kan ha varit en bidragande orsak till finanskrisen. Finansinspektionen har därför från regeringen fått i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för hur ersättningssystem i svenska finansiella företag ska vara utformade. LÄS MER